Br. Celestyn Giba

BR. CELESTYN GIBA

Minister Prowincjalny
1979-1985

 

Br. Celestyn (z d. Józef Stanisław) Giba, urodził się 12 grudnia 1933 roku w Olszanicy, obecnie Kraków, jako syn Stanisława i Marianny z d. Czuba. Najpierw uczył się w miejscowej szkole podstawowej, a potem w LO im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej wstąpił 27 sierpnia 1949 roku w Sędziszowie Młp. Śluby proste złożył 28 sierpnia 1950 roku w klasztorze nowicjackim. Następnie uczęszczał do Małego Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie (była to prywatna szkoła ogólnokształcąca stopnia licealnego). Studia filozofii i teologii odbył w Studium Filozoficzno-Teologicznym OFMCap w Krakowie. Śluby uroczyste złożył 13 grudnia 1954 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał 24 lutego 1957 roku w Krakowie. 11 grudnia 1957 roku zdał eksternistycznie egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, zaś studia wyższe z zakresu teologii moralnej ukończył na KUL, gdzie uczył się w latach 1957-1960 i 1965-1967. Magisterium z teologii otrzymał w 1960 roku, na podstawie pracy: Sztuczna inseminacja stosowana u ludzi w świetle wypowiedzi papieża Piusa XII, a doktorat w 1967 roku, na podstawie pracy: Model współczesnej rodziny inteligenckiej w Polsce (studium socjologiczno-moralne).

W latach: 1960-1965 był dyrektorem i wykładowcą teologii moralnej, etyki, prawa kanonicznego w WSD OFMCap w Rozwadowie; 1967-1970 wykładowcą teologii moralnej  i etyki w WSD OFMCap w Sędziszowie Młp. oraz III definitorem Prowincji i wikarym konwentu; 1970-1972 wykładowcą teologii moralnej w Śląskim Seminarium Duchownym i w WSD OFMConv; 1970-1973 prowincjalnym prefektem studiów i redaktorem Wiadomości z Prowincji Krakowskiej; 1972-1973 uczył religii młodzież licealną; 1973-1979 był gwardianem klasztoru i proboszczem parafii św. Augustyna we Wrocławiu, gdzie przeprowadził wiele projektów budowlanych i remontowych. Dbał też bardzo o duszpasterstwo, szczególnie młodych małżeństw i rodzin oraz o duchowy rozwój tamtejszej inteligencji.

W 1979 roku kapituła prowincjalna powierzyła mu urząd Ministra Prowincjalnego, który pełnił przez dwie kadencje, tj. do 1985 roku. Jako Prowincjał dał początek pracy misyjnej kapucynów krakowskich w Republice Środkowoafrykańskiej. Po zakończeniu posługi wyższego przełożonego został skierowany do Skomielnej Czarnej i mianowany gwardianem oraz proboszczem tamtejszej parafii. Jednocześnie był katechetą oraz wykładowcą w WSD OFMConv. W 1991 roku został przeniesiony do Krakowa Olszanicy, gdzie pełnił obowiązki wikarego wspólnoty oraz wykładowcy teologii moralnej WSD OFMCap w Krakowie. Od 1998 roku przebywał we wspólnocie krakowskiego klasztoru, nadal kontynuując pracę dydaktyczną w naszym WSD oraz pełniąc posługę kapelana Mniszek Klarysek Kapucynek w Krakowie.

Br. Celestyn Giba zmarł w swojej celi zakonnej, 29 września 2002 roku, przeżywszy 69 lat, w Zakonie 52, w kapłaństwie 45. Pochowany został w kapucyńskim grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pozostawił po sobie pamięć brata głęboko zatroskanego o dobro i rozwój Prowincji.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska