Kapucyn pośmiertnie odznaczony

23 marca 2024 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał
 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz wychowania pokoleń młodzieży w duchu idei harcerskiej i kształtowania postaw patriotycznych, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

 

KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie
o. Dominikowi Orczykowskiemu

duszpasterzowi harcerzy oraz lotników.

 

Order przekazał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na ręce brata Marka Miszczyńskiego – Ministra Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 23 marca 2024 r. w Kościele oo. Kapucynów pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie Olszanicy.

 

Tekst w całości cytowany za: prezydent.pl
Zdjęcia: br. Łukasz Wasiljew

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska