Br. Gracjan Majka

BR. GRACJAN MAJKA

Minister Prowincjalny
1973-1979

 

Br. Gracjan (z d. Franciszek) Majka, urodził się 8 czerwca 1937 roku w Wolicy Piaskowej, jako syn Antoniego i Marii z d. Daniel. Uczył się w Liceum Technik Plastycznych w Sędziszowie Młp. Do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej wstąpił 1 września 1953 roku w Sędziszowie Młp. Śluby proste złożył 2 września 1954 roku w klasztorze nowicjackim, a uroczyste 9 czerwca 1958 roku w Krakowie. Maturę eksternistyczną złożył w Liceum im. Jana Kochanowskiego Krakowie w 1957 roku. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w WSD OFMCap w Krakowie i Rozwadowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 września 1962 roku w Krakowie. Studia wyższe ukończył na Wydziale Teologii na KUL w Lublinie, w sekcji Teologii Pastoralnej, na kierunku liturgiczno-homiletycznym w 1967 roku i otrzymał dyplom magistra teologii.

Tuż po święceniach kapłańskich, a przed rozpoczęciem studiów w Lublinie, w 1964 roku, pracował w Krakowie, gdzie był katechetą w szkole podstawowej. W latach 1967-1968 spełniał obowiązki wikarego domu, wicemagistra nowicjatu w Rozwadowie i wykładowcy liturgiki w Seminarium OFMCap w Sędziszowie Młp., a od 1968 do 1970 roku wikarego domu i parafii św. Augustyna we Wrocławiu, katechety, opiekuna ministrantów i wykładowcy liturgiki w Seminarium OFMCap w Sędziszowie Młp.

Od 1970 roku aż do dnia swojej śmierci przebywał w krakowskim klasztorze, pełniąc w tym czasie liczne funkcje i posługi (łącznie spędził w krakowskim klasztorze 53 lata życia zakonnego). Był w tym czasie między innymi: dyrektorem kleryków; wykładowcą liturgiki w WSD OFMCap i OFMConv; prefektem Prowincjalnej Rady Formacji; redaktorem Wiadomości Prowincji; rekolekcjonistą; spowiednikiem wielu zgromadzeń sióstr zakonnych; dwukrotnie Ministrem Prowincjalnym – w latach 1973-1979; przez 21 lat asystentem duchowym wspólnoty FZŚ, a przez 3 kadencje asystentem duchowym Regionu Krakowskiego FZŚ; prowincjalnym korespondentem Urzędu Informacji przy kurii generalnej; publicystą i tłumaczem z języka włoskiego oraz łacińskiego.

Br. Gracjan Majka nade wszystko jednak pozostawił po sobie pamięć wyjątkowego znawcy i popularyzatora osoby św. Ojca Pio, poprzez liczne wygłoszone konferencje, publikacje i tłumaczenia. Założył pierwszą w Polsce Grupę Modlitwy Ojca Pio, którą prowadził przez 25 lat. Chętnie pielgrzymował z grupami wiernych do sanktuariów w kraju i za granicą, zwłaszcza do San Giovanni Rotondo. Zmarł w swojej celi zakonnej, 23 lutego 2014 roku. Tego dnia miał wygłosić konferencję do założonej przez siebie niegdyś i przez długie lata prowadzonej Grupy Modlitwy Ojca Pio. Jej członkowie byli wówczas licznie zgromadzeni w krakowskim klasztorze z okazji obchodów 30. rocznicy powstania wspólnoty oraz comiesięcznego wspomnienia Świętego Stygmatyka. Br. Gracjan Majka przeżył 77 lat, w Zakonie 60, w kapłaństwie 52. Został pochowany w kapucyńskim grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska