Br. Hieronim Warachim

BR. HIERONIM WARACHIM

Minister Prowincjalny
1964-1970

 

Br. Hieronim (z d. Karol) Warachim, urodził się 6 września 1916 roku w Hołosku Małym koło Lwowa, jako syn Andrzeja i Magdaleny z d. Jaworskiej. Uczył się w miejscowej szkole powszechnej, a następnie w gimnazjum we Lwowie. Do Zakonu Kapucynów Komisariatu Krakowskiego wstąpił 7 września 1931 roku w Sędziszowie Młp. Śluby proste złożył 8 września 1932 roku w klasztorze nowicjackim, a uroczyste 8 września 1937 roku w Krakowie. Uzupełniające nauki gimnazjalne, filozofię i teologię odbył w Studium Filozoficzno-Teologicznym OFMCap w Krakowie. Święcenia kapłańskie zaś otrzymał 3 września 1939 roku w Krakowie.

Pracował w następujących klasztorach i placówkach: 1939-1944 we Lwowie Zamarstynowie, gdzie w latach 1941-1942 studiował teologię na czwartym kursie w Seminarium Duchownym; 1944-1945 w Sędziszowie Młp. jako wikary miejscowej parafii i katecheta szkół w Kawęczynie i Olchowej; 1945 w Pile, Olszanicy i Gorzowie Wlkp. w kościele św. Józefa za Wartą; 1945-1946 w Białogardzie jako wikary parafii i prefekt szkoły podstawowej, gimnazjum i LO, kapelan ZHP; 1946-1947 w Białogardzie jako wikary parafii i prefekt gimnazjum oraz LO; 1947-1948 w Wałczu jako prefekt gimnazjum i LO; 1948-1950 w Gdańsku jako wikary i nauczyciel religii; 1950-1951 w Gdańsku, gdzie był przełożonym domu zakonnego i rektorem kościoła św. Jakuba; 1951-1956 w Nowej Soli jako administrator parafii św. Michała (tu między innymi zrekonstruował część wieży przy kościele św. Michała, która została zburzona w czasie działań wojennych), prefekt LO, wicedziekan dekanatu Kożuchów oraz spowiednik sióstr zakonnych; 1956-1964 we Wrocławiu, gdzie był gwardianem i administratorem parafii św. Augustyna, spowiednikiem sióstr zakonnych (tu dokończył między innymi odbudowę dawnej pastorówki zaadoptowanej na dom zakonny dla braci).

Od 1959 do 1964 roku, przez dwie kadencje był Wikariuszem Prowincji i I definitorem, a następnie w latach 1964-1970, także przez dwie kadencje, pełnił posługę Ministra Prowincjalnego Prowincji Krakowskiej. Brał udział w kapitule generalnej nadzwyczajnej w 1968 roku. Był członkiem Consilium Vigilantiae oraz prezesem grupy słowiańsko-węgierskiej i jako pełniący tę funkcję uczestniczył w obradach kapituły generalnej w 1970 roku. Po zakończeniu posługi wyższego przełożonego, pracował w następujących klasztorach i placówkach: 1970-1971 w Gdańsku, tam w latach 1971-1973 był wikarym domu zakonnego, a od 1973 do 1979 pełnił posługę jego przełożonego, po czym znów, w latach 1979-1981, był jego wikarym.

6 grudnia 1979 roku na polecenie Ministra Prowincjalnego, br. Celestyna Giby, rozpoczął zbieranie informacji źródłowych o śp. br. Serafinie Kaszubie. W latach 1980-1981 parokrotnie posługiwał sezonowo w sanktuarium w Loreto we Włoszech jako spowiednik i przewodnik. Na prośbę Ministra Prowincjalnego Prowincji Wiedeńskiej, po okresie próby (br. Hieronim Warachim kilkakrotnie udawał się z posługą do Austrii) i po zapoznaniu się z opinią kapituły prowincjalnej, zarząd Prowincji Krakowskiej, dnia 1 września 1982 roku, wyraził zgodę na pracę duszpasterską braci w Austrii. 25 listopada 1982 roku powstała w Wiener Neustadt wspólnota braci Polaków (wcześniej, tj. 29 września 1981 roku, jako pierwszy polski kapucyn, przybył tam br. Ludwik Kalinowski, zaś dnia 28 listopada 1981 roku, dołączył do niego br. Hieronim Warachim. Razem mieli ocenić możliwości przejęcia klasztoru przez Prowincję Krakowską). Na czele nowej wspólnoty, jako przełożony, stanął br. Hieronim Warachim. 7 listopada 1983 roku została podpisana umowa między prowincjami w sprawie klasztoru i posługi braci. W ten sposób rozpoczęła się obecność braci Prowincji Krakowskiej w Austrii.

W latach 1990-1996, br. Hieronim Warachim, był wicepostulatorem sprawy kanonizacyjnej br. Serafina Kaszuby. Do Polski powrócił w 1993 roku i zamieszkał w sędziszowskim klasztorze, gdzie posługiwał jako kaznodzieja, spowiednik oraz wykładowca nowicjacki. Był autorem wielu publikacji, tłumaczem oraz nawet wtedy, gdy nie pełnił już funkcji wicepostulatora sprawy kanonizacyjnej br. Serafina Kaszuby, niezmordowanym orędownikiem wyniesienia go na ołtarze. 11 listopada 2009 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (odznaczenie to zostało przyznane mu przez Prezydenta RP). Do końca życia pozostał bardzo aktywny i zaangażowany oraz zatroskany o rozwój Prowincji. Zmarł w swojej celi zakonnej, w Boże Ciało, 23 czerwca 2011 roku, przeżywszy 95 lat, w Zakonie 79, w kapłaństwie 72. Pochowany został na sędziszowskim cmentarzu. W 533 rocznicę nadania praw miejskich, dnia 28 lutego 2016 roku, br. Hieronim Warachim został pośmiertnie odznaczony i otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sędziszów Młp.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska