Br. Jacek Waligóra

BR. JACEK WALIGÓRA

Minister Prowincjalny
1999-2005 oraz 2008-2014

 

Br. Jacek Waligóra, urodził się 14 kwietnia 1965 roku w Kościanie, jako syn Tadeusza i Marii z d. Melerowicz. Ukończył Technikum Elektryczne w Nowej Soli, zdał egzamin dojrzałości oraz uzyskał tytuł technika elektronika. Do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej wstąpił w 1985 roku, 5 sierpnia rozpoczął postulat w Tenczynie, a 27 września tego samego roku nowicjat w Sędziszowie Młp. Pierwszą profesję zakonną złożył 28 września 1986 roku w klasztorze nowicjackim. W latach 1986-1991 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w WSD OFMConv, a potem w WSD OFMCap w Krakowie. W uroczystość św. Józefa, patrona Prowincji Krakowskiej, 19 marca 1991 roku, złożył profesję wieczystą, a 2 maja 1992 roku przyjął święcenia prezbiteratu w kościele kapucynów w Krakowie.

W latach 1992-1995 przebywał w Austrii w Wolfsbergu, gdzie był ekonomem domu, kapelanem szpitala i domu starców. Po powrocie do Krakowa w 1995 roku pełnił posługę wychowawcy, wicerektora WSD OFMCap, spowiednika Sióstr Albertynek oraz rekolekcjonisty. 30 czerwca 1996 roku został mianowany rektorem kapucyńskiego WSD i pełnił tę funkcję do kapituły w 1999 roku, która to powierzyła mu urząd Ministra Prowincjalnego Prowincji Krakowskiej. W roku 2003 w związku z przeniesieniem kurii prowincjalnej do Krakowa Olszanicy, br. Jacek Waligóra opuścił krakowski klasztor przy ul. Loretańskiej 11 i przeprowadził się do Olszanicy. Po zakończeniu drugiej kadencji posługi przełożonego wyższego w 2005 roku został przeniesiony do Tenczyna-Domu Rekolekcyjnego, gdzie był wikarym i ekonomem. W 2006 roku powrócił do Krakowa Olszanicy obejmując urząd ekonoma prowincjalnego.

Kapituła prowincjalna w 2008 roku ponownie wybrała go Ministrem Prowincjalnym. Posługę tę pełnił przez dwie kadencje do roku 2014. W tym okresie oprócz pełnienia funkcji dla Prowincji, był przewodniczącym Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce, a także członkiem Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Jako konsultor był również przewodniczącym komisji ds. życia zakonnego i formacji. 14 maja 2013 roku, w wyborach uzupełniających, został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, a następnie przez kilka miesięcy pełnił też obowiązki jej przewodniczącego.

W dotychczasowej historii Prowincji Krakowskiej, br. Jacek Waligóra, jest najdłużej pełniącym posługę Ministra Prowincjalnego, bo przez cztery kadencje, a więc w sumie 12 lat. W tym czasie Prowincja Krakowska poprzez zaangażowanie wielu braci na różnych polach wydała liczne owoce tak duchowe jak i ludzkie. Między innymi powstało Dzieło Pomocy Ojca Pio, Dom Modlitwy w Zagórzu, a także nowe wspólnoty w Katowicach Załężu i Częstochowie, w których bracia oddają się szczególnej posłudze ubogim i głoszeniu Ewangelii w prostocie życia. W domach całej Prowincji zaś przyjęła się praktyka cotygodniowego dzielenia się słowem Bożym. Ponadto powołano do istnienia Redakcję Głosu Ojca Pio, która później przekształciła się w Wydawnictwo Serafin. Zainicjowano nocne czuwania z Ojcem Pio w krakowskich Łagiewnikach oraz formację Grup Modlitwy Ojca Pio w wymiarze ogólnopolskim. W tym czasie wybudowany został Ośrodek Rekolekcyjny w Skomielnej Czarnej oraz zorganizowana została Manufaktura Kapucynów.

Po zakończeniu posługi przełożonego wyższego w 2014 roku br. Jacek Waligóra został posłany do wspólnoty braterskiej w Częstochowie, a od 2015 roku przebywał w Bytomiu, gdzie podjął różne obowiązki duszpasterskie w parafii, a także pełnił funkcję kapelana w tamtejszym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym oraz w Szpitalu Miejskim. Od 2021 pełni funkcję dyrektora Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska