Br. Józef Mizera

BR. JÓZEF MIZERA

Minister Prowincjalny
1991-1994

 

Br. Józef Mizera, urodził się 12 września 1953 roku w Skomielnej Czarnej, jako syn Franciszka i Marii z d. Trybała. W latach 1968-1971 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym OFMConv w Legnicy. Do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej wstąpił 28 sierpnia 1971 roku w Sędziszowie Młp. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 sierpnia 1972 roku w klasztorze nowicjackim. Następnie, w Krakowie, przygotowywał się prywatnie do eksternistycznego egzaminu dojrzałości, który zdał 9 czerwca 1973 roku przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. W latach 1973-1979 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w WSD OFMConv. W uroczystość św. Józefa, patrona Prowincji Krakowskiej, 19 marca 1978 roku, złożył profesję wieczystą, a 24 maja 1979 roku przyjął święcenia prezbiteratu w kościele kapucynów w Krakowie.

       W latach 1979-1980 pracował w Stalowej Woli, gdzie był katechetą, podejmując jednocześnie studia na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie, które ukończył z tytułem magistra teologii. Następnie został przeniesiony do Krakowa, gdzie w latach 1980-1984 pełnił posługę prowincjalnego referenta ds. powołań. Był także członkiem Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom w Polsce. W latach 1984-1986 studiował na Wyższym Instytucie Duchowości Franciszkańskiej Antonianum w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat z teologii ze specjalizacją z duchowości. Po powrocie do kraju, najpierw w Krakowie, potem w Krakowie Olszanicy, z wielką gorliwością i zapałem kontynuował działalność powołaniową. Był także rekolekcjonistą, duszpasterzem harcerzy oraz doktorantem PAT z zakresu teologii życia duchowego. Jego wielkie oddanie młodzieży i zaangażowanie owocowało w tym czasie dużą liczbą powołań do Prowincji Krakowskiej Kapucynów.

       W 1990 roku został mianowany kapelanem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Wspólnota Poranka w Radoczy k/Wadowic, zaś kapituła prowincjalna w 1991 roku powierzyła mu posługę Ministra Prowincjalnego Prowincji Krakowskiej, którą pełnił do 1994 roku. Po jej zakończeniu przebywał przez rok w Oxfordzie w Anglii, gdzie uczył się języka angielskiego, a od 1995 roku pracował w Nowej Soli jako wikary domu i parafii, katecheta i duszpasterz młodzieży, spowiednik sióstr zakonnych, opiekun ZHR i Akcji Katolickiej. W latach: 1997-1998 przebywał w Częstochowie i jednocześnie pełnił posługę prowincjalnego asystenta Młodzieży Franciszkańskiej; 1998-1999 we Wrocławiu, gdzie nadal był odpowidzialny z ramienia Prowincji za MF; 1999-2002 w Sofii w Bułgarii jako duszpasterz, opiekun ministrantów, MF oraz Rodzin Domowego Kościoła; 2002-2007 w Pile, gdzie był duszpasterzem młodzieży, opiekował się Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Wspólnota Poranka oraz organizował pielgrzymki; 2007-2012 w Skomielnej Czarnej jako duszpasterz.

       1 września 2012 roku br. Józef Mizera otrzymał pozwolenie na czasowy − roczny pobyt poza wspólnotą zakonną. W tym okresie podjął posługę w diecezji Graz-Seckau w Austrii, na prośbę tamtejszego biskupa. W latach 2013-2015 ponownie przebywał we wspólnocie braterskiej w Skomielnej Czarnej parafii, a w roku 2015 został skierowany do Kielc i mianowany odpowiedzialnym za pozyskiwanie funduszy na rzecz zakończenia budowy tam prowadzonej. Decyzją zarządu Prowincji z dniem 1 lipca 2016 roku został mu nadany tytuł kwestarza prowincjalnego (ekonoma-project manager). Dzięki wielkiemu zaangażowaniu br. Józefa Mizery w dużej mierze udało się uregulować należności oraz przygotować zakończenie całego projektu budowy kieleckiego klasztoru. W 2017 roku został on mianowany duchowym doradcą podejmującego działalność na terenie archidiecezji krakowskiej Stowarzyszenia Rodzina Boga Ojca − zatwierdzonego przez biskupa diecezji Eisenstadt w Austrii jako prywatne stowarzyszenie wiernych.

 

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska