Br. Mariusz Polcyn w Alei Zasłużonych

2 czerwca 2021 roku, przy szkole podstawowej im. Geo Milew w Bełozem (Bułgaria) odbyło się uroczyste otwarcie „Alei Zasłużonych” („Aлея на родолюбието“) dla narodu i lokalnej społeczności.

Wśród pomników uhonorowanych osób znalazł się monument upamiętniający naszego współbrata br. Mariusza Polcyna. Pod jego wizerunkiem umieszczono napis: „Mariusz Polcyn – ambasador kulturalno-duchowego rozwoju.”

Nasz współbrat znalazł się w gronie bohaterów narodowych takich jak: Christo Botew, Wasyl Lewski i pisarzy: Iwana Wazow, Geo Milew. Warto nadmienić, że od ubiegłego roku w Bełozem jest już ulica br. Mariusza Polcyna.

Bracia Kapucyni z Bułgarii

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska