Br. Ryszard Modelski

BR. RYSZARD MODELSKI

Minister Prowincjalny
1994-1999

 

Br. Ryszard Karol (imię zakonne do 7 sierpnia 1970 roku: Kosma) Modelski, urodził się 30 sierpnia 1948 roku w Słutowie, jako syn Karola i Marianny z d. Nawrockiej. Ukończył 7-klasową szkołę podstawową we Wrocławiu, a następnie był uczniem NSD OFMCap w Nowym Mieście n/Pilicą, później zaś NSD OFM (Reformaci) w Wieliczce. Do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej wstąpił 30 sierpnia 1964 roku roku w Sędziszowie Młp. i tu rozpoczął nowicjat. Śluby czasowe złożył 31 sierpnia 1965 roku w klasztorze rozwadowskim, tam bowiem w sierpniu 1965 roku został przeniesiony nowicjat. W Krakowie przygotowywał się prywatnie do eksternistycznego egzaminu dojrzałości, który zdał 30 czerwca 1967 roku przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. W latach 1967-1968 odbywał studia filozoficzne w WSD OFM (Bernardyni), potem w latach 1968-1970 studiował filozofię i teologię w WSD OFMCap w Sędziszowie Młp., a następnie w latach 1970-1973 w WSD OFMConv w Krakowie. Profesję wieczystą złożył 26 września 1971 roku w kościele pw. św. Augustyna we Wrocławiu, tam też przyjął święcenia prezbiteratu 19 maja 1973 roku.

Po święceniach został skierowany do posługi we Wrocławiu, gdzie był katechetą, opiekunem ministrantów, zaś w latach 1975-1976 studiował na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. Jednocześnie wielokrotnie ponawiał prośby o zgodę na podjęcie pracy misyjnej w Gwatemali. W końcu otrzymał zgodę na wyjazd na misje, a krzyż misyjny wręczył mu Minister Prowincjalny br. Gracjan Majka 30 maja 1977 roku we Wrocławiu. Do pracy na misjach w Gwatemali otrzymał obediencję od Ministra Generalnego br. Paschalisa Rywalskiego. Po 3 miesięcznym kursie językowym w Hiszpanii, 20 października 1977 roku, przyjechał do Gwatemali, gdzie był między innymi proboszczem, II definitorem Wiceprowincji Gwatemali, wikarym parafii, rektorem NSD w Chiquimula oraz, z nominacji biskupa, członkiem komisji diecezjalnej ds. ewangelizacji i powołań. 22 sierpnia 1981 roku opuścił Gwatemalę i udał się do Rzymu, gdzie w latach 1981-1983 studiował misjologię na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum, uzyskując tytuł licencjata misjologii. Po ukończeniu studiów, dnia 18 czerwca 1983, otrzymał obediencję misyjną od Ministra Generalnego br. Flavio Roberto Carraro do pracy w Wiceprowincji Kolumbii Zachodniej. W latach 1983-1985 pracował w archidiecezji Cali, gdzie był katechetą szkoły średniej, wikarym parafii, posługiwał siostrom zakonnym, a następnie był proboszczem parafii, wikarym domu i ekonomem.

Na prośbę Ministra Generalnego oraz Prowincjalnego, 30 maja 1985 roku, opuścił Kolumbię by podjąć się pracy misyjnej w Afryce, początkując tam obecność braci Prowincji Krakowskiej. Udał się do Kustodii Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej (RCA), gdzie przez wiele lat swojej posługi, między innymi: był proboszczem w misji Baboua; w misji Bocaranga obsługiwał wioski oraz był współodpowiedzialnym za szkołę katechistów; prowadził zajęcia w postulacie i nowicjacie sióstr Szarytek; był odpowiedzialnym przez dwa lata za wakującą parafię misyjną Bohong; pełnił funkcję definitora Kustodii Bouar.

Na kapitule prowincjalnej Prowincji Krakowskiej w 1994 roku został wybrany Ministrem Prowincjalnym, którą to posługę pełnił przez dwie kadencje, tj. do 1999 roku. Po zakończeniu posługi wyższego przełożonego otrzymał pozwolenie na kontynuację pracy misyjnej w Afryce. Po powrocie do RCA, w latach: 1999-2001 w Bocaranga pełnił posługę dyrektora szkoły dla katechistów i pracował na wioskach; 2001-2004 w Ngaoundaye był odpowiedzialnym za duszpasterstwo na wioskach, ekonomem domu oraz współodpowiedzialnym za szkołę katechistów. Podczas rebelii w RCA w 2003 roku, przez 3 miesiące pomagał duszpastersko misji Toubouru w Kamerunie. Następnie w latach: 2004-2005 w Ndim pełnił funkcję gwardiana i proboszcza; 2005-2007 w Bouar był ekonomem Wiceprowincji Czad-RCA; 2007-2008 w Bimbo był ekonomem wspólnoty, pomocnikiem prokuratora misyjnego z Bouar i posługiwał duszpastersko w Bimbo i w Bangui.

Po 18 latach pracy na misjach w Afryce w Wiceprowincji Generalnej Czadu i RCA, 15 maja 2008 roku, opuścił definitywnie RCA i powrócił do Polski. Został posłany do wspólnoty braterskiej Ośrodka Rekolekcyjnego w Skomielnej Czarnej, gdzie zasadniczym jego obowiązkiem było przygotowanie Positio super virtutibus w procesie br. Serafina Kaszuby. 29 lipca 2008 roku został przedstawiony przez postulatora generalnego w Kongregacji watykańskiej ds. Świętych i mianowany współpracownikiem zewnętrznym do przygotowania Positio. 23 lutego 2010 roku, za zgodą Ministra Generalnego br. Mauro Jöhri, udał się do domu zakonnego kapucynów we Frascati we Włoszech, w celu kontynuowania prac nad Positio super virtutibus. 3 października 2011 roku przekazał Positio watykańskiej Kongregacji ds. Świętych.

W latach 2011-2014 przebywał w domu zakonnym w Krakowie Olszanicy, gdzie wykonywał prace zlecone przez sekretarza Prowincji, porządkował dokumentację archiwalną dotyczącą Sługi Bożego Serafina Kaszuby oraz był odpowiedzialnym za szerzenie jego kultu prywatnego, a od 2013 roku pełnił posługę wikarego wspólnoty i ekonoma domu oraz był asystentem duchowym miejscowej wspólnoty FZŚ. Decyzją zarządu Prowincji z dnia 5 czerwca 2014 roku, został posłany do wspólnoty braterskiej klasztoru w Krakowie, mianowany II ekonomem prowincjalnym i dyrektorem Manufaktury Kapucynów. W Roku Miłosierdzia, tj. 2016, br. Ryszard Modelski został mianowany przez papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia, otrzymując tym samym specjalne uprawnienia (z których korzysta do dziś) do rozgrzeszania grzechów zastrzeżonych papieżowi. W roku 2017 został przeniesiony do Piły i mianowany wikarym domu oraz parafii, a także ekonomem wspólnoty braterskiej.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska