Br. Tomasz Żak

Br. Tomasz Żak

Minister Prowincjalny
od 2014

 

Br. Tomasz Paweł Żak, urodził się 30 marca 1976 roku w Zielonej Górze, jako syn Piotra i Jadwigi z d. Wysockiej. Ukończył LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Nowej Soli zdając jednocześnie egzamin dojrzałości. Do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej wstąpił w 1995 roku, 17 lipca rozpoczął postulat w Krośnie, a 21 września tego samego roku nowicjat w Sędziszowie Młp. Pierwszą profesję zakonną złożył 22 września 1996 roku w klasztorze nowicjackim. W latach 1996-2002 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w WSD OFMCap w Krakowie. W uroczystość św. Józefa, patrona Prowincji Krakowskiej, 19 marca 2001 roku, złożył profesję wieczystą, a 18 maja 2002 roku przyjął świecenia prezbiteratu w kościele kapucynów w Krakowie.

W latach 2002-2004 przebywał we wspólnocie braterskiej w Stalowej Woli, gdzie był wicemagistrem postulatu, a potem magistrem, a także katechetą, duszpasterzem młodzieży, opiekunem MF Tau i kawiarenki „Przystań́” oraz posługiwał wspólnocie neokatechumenalnej. 1 kwietnia 2004 roku otrzymał obediencję generalską kierującą go na studia w Rzymie, które rozpoczął w październiku tego samego roku na Wydziale Teologii Dogmatycznej Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum. W roku 2006 obronił licencjat, a trzy lata później, 16 czerwca 2009 roku, uzyskał tytuł doktora teologii po obronie pracy doktorskiej pt. „Il germe e l’inizio” del Regno. Uno studio sull’identità della Chiesa nella ricerca del Regno di Dio alla luce della Costituzione Dogmatica „Lumen Gentium”.

Po powrocie do Polski w 2009 roku został mianowany wicerektorem WSD OFMCap w Krakowie i prefektem studiów. Od roku 2011 pełnił zaś posługę̨ rektora WSD OFMCap oraz magistra postnowicjatu w Krakowie. W latach 2009-2014 wykładał teologię dogmatyczną dla kapucynów, franciszkanów konwentualnych, braci mniejszych i karmelitów, a od 2012 do 2014 roku był przewodniczącym Konferencji Rektorów Franciszkańskich w Krakowie.

W 2014 roku kapituła prowincjalna powierzyła mu funkcję Ministra Prowincjalnego Prowincji Krakowskiej. W tym czasie, w ramach Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich był członkiem Komisji Życia Zakonnego i Formacji, a od 2015 roku z nominacji Ministra Generalnego uczestniczy w pracach komisji zajmującej się̨ w Zakonie „Projektem Europa”. W 2017 roku kapituła prowincjalna ponownie wybrała br. Tomasza Żaka na Ministra Prowincjalnego Prowincji Krakowskiej. W tym samym roku został wybrany także wiceprzewodniczącym Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce oraz przewodniczącym Konferencji Kapucynów Europy Środkowo-Wschodniej (CECOC).

Posługa Ministra Prowincjalnego wiąże się̨ z wielką troską o wielowymiarowe życie braci i całej Prowincji, tak w sferze duchowej, jak i ludzkiej, administracyjnej oraz ekonomicznej – w kraju i poza jej granicami. Charakterystycznym rysem ostatnich lat było pragnienie ponownego odkrycia aktualności i piękna naszego charyzmatu, a w szczególności zwrócenie uwagi braci na potrzebę̨ i odnowę̨ praktyki kapucyńskiej modlitwy myślnej i kierownictwa duchowego, na bliskość z Bogiem, braćmi i ludźmi. Stąd z inicjatywy Ministra Prowincjalnego zrodziła się w tym czasie między innymi idea powołania Szkoły modlitwy oraz zainicjowania w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Warsztatów Życia i Modlitwy autorstwa naszego współbrata Ignacio Larrañagi.

Podobnie jak w zakresie modlitwy, została powołana także do istnienia Grupa ds. ewangelizacji, której zadaniem stało się dotarcie do wspólnot i osób świeckich, które ewangelizują̨, stworzenie platformy wymiany doświadczeń́ ewangelizacyjnych oraz szkolenia i pomoc w posłudze, jaką prowadzą braterskie wspólnoty lokalne, referaty prowincjalne, wspólnoty franciszkańskie i inne istniejące grupy duszpasterskie. Grupa ta realizuje również swoje cele poprzez tworzenie kursów ewangelizacyjnych na bazie duchowości franciszkańskiej.

W tym czasie wzmocnione zostały działania podejmowane w celu krzewienia kultu i duchowości św. Pio z Pietrelciny. Zapoczątkowana współpraca braci pod patronatem św. Pio, czyli odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio, Głos Ojca Pio i Dzieło Pomocy Ojca Pio, przyniosła owoce w postaci wspólnych inicjatyw, takich jak: sukcesywne tłumaczenie na język polski Listów Ojca Pio, organizację Kongresów św. Ojca Pio i innych wydarzeń́ związanych z krzewieniem duchowości Świętego z San Giovanni Rotondo.

Zostały także podjęte inicjatywy przepracowania i uaktualnienia wielu ważnych dokumentów dotyczących życia całej Prowincji, niektórych domów czy dzieł prowadzonych przez braci. Powstał nowy Modlitewnik Prowincji, ostatecznie została zatwierdzona Agenda kapucyńska oraz ad experimentum nowe Statuty Prowincji. Poczyniono także starania prawne i formacyjne, aby problem ochrony nieletnich był sprawą szczególnej troski dla wszystkich braci w Prowincji oraz naszych świeckich współpracowników. W odpowiedzi na potrzeby Kościoła i Zakonu, zostały otwarte nowe domy i rozwinęły się̨ nasze obecności w Rosji, na Litwie i we Włoszech (Serracapriola), a także w innych krajach, gdzie bracia w ostatnim czasie udali się, aby podjąć posługę głoszenia Dobrej Nowiny o Bożym Królestwie. Rok 2019, w którym Prowincja Krakowska obchodzi jubileusz 80-lecia istnienia, podjęte z tej okazji liczne inicjatywy, uwieńczone wrześniową kapitułą namiotów, mogą stać się̨ kolejną okazją do refleksji nad naszym życiem i sposobnością, aby na nowo odczytać to, co istotne dla naszego powołania i dla naszej posługi.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska