Br. Waldemar Korba

BR. WALDEMAR KORBA

Minister Prowincjalny
2005-2008

 

Br. Waldemar Korba, urodził się 12 stycznia 1968 roku w Łapanowie, jako syn Zdzisława i Heleny z d. Król. Ukończył LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i otrzymał świadectwo dojrzałości 28 maja 1987 roku. Do Zakonu Kapucynów Prowincji Krakowskiej wstąpił w 1987 roku, 3 sierpnia rozpoczął postulat w Tenczynie, a 24 września tego samego roku nowicjat w Sędziszowie Młp. Pierwszą profesję zakonną złożył 25 września 1988 roku w klasztorze nowicjackim. W latach 1988-1993 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w WSD OFMConv, a potem w WSD OFMCap w Krakowie. 17 września 1992 roku złożył profesję wieczystą, a 28 kwietnia 1994 roku przyjął święcenia prezbiteratu w kościele kapucynów w Krakowie.

W latach 1994-1997 przebywał we wspólnocie braterskiej we Wrocławiu, gdzie był katechetą w Zespole Szkół Ekonomicznych, opiekunem młodzieży akademickiej, scholki dziewczęcej, grupy AA, Grupy Biblijnej, Odnowy w Duchu Świętym, Pielgrzymów Pieszych, odpowiedzialnym za kawiarenkę parafialną, posługiwał wspólnocie neokatechumenalnej oraz był współodpowiedzialnym za Msze św. dla młodzieży. W tym czasie otrzymał także pozwolenie na rozpoczęcie studiów licencjackich z teologii dogmatycznej na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył egzaminem licencjackim 28 marca 2000 roku, broniąc pracę pt. Recepcja posoborowej odnowy kultu maryjnego na podstawie materiałów homiletycznych „Współczesnej Ambony” za lata 1983-1992.

Następnie został przeniesiony do Krakowa, gdzie w latach 1997-2003 pełnił posługę ojca duchownego WSD OFMCap. W tym czasie był mianowany asystentem duchowym fundacji Mniszek Klarysek-Kapucynek w Krakowie, a od 1999 roku także prowincjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie. W 2003 roku został skierowany do pracy w Nowej Soli, gdzie pełnił posługę gwardiana i proboszcza parafii, był także ojcem duchownym w dekanacie Nowa Sól, spowiednikiem sióstr zakonnych, opiekunem Grupy Modlitwy Ojca Pio, Żywego Różańca oraz Ruchu Światło-Życie, w ramach którego zainicjował ogólnopolskie rekolekcje diakonii modlitwy ORAM.

Jego pracę w duszpasterstwie parafialnym przerwała kapituła prowincjalna w 2005 roku, która powierzyła mu funkcję Ministra Prowincjalnego Prowincji Krakowskiej, którą pełnił do 2008 roku. W tym czasie bardzo zabiegał o rozwój duchowy braci oraz pielęgnowanie kapucyńskich zwyczajów i zakonnych tradycji. Z jego inicjatywy powstała wówczas po raz pierwszy w historii Prowincji Agenda kapucyńska, zatwierdzona ad experimentum, zbierająca i opisująca nasze kapucyńskie oraz prowincjalne zwyczaje i obrzędy.

Po zakończeniu posługi przełożonego wyższego w 2008 roku, br. Waldemar Korba został posłany do Wołczyna, gdzie przez dwie kadencje pełnił posługę gwardiana i proboszcza, ożywiając życie parafii przez prowadzenie Seminariów Wiary i Kursów Alpha, opiekę nad Akcją Katolicką, Domowym Kościołem i Grupą Modlitwy Ojca Pio. W tym czasie współorganizował Spotkanie Młodych i Diecezjalne Spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio. Był także do 2010 roku prowincjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie i członkiem Centralnej Diakonii Modlitwy tego Ruchu.

Następnie, w 2014 roku, trafił do braterskiej wspólnoty w Wałczu, gdzie posługiwał duszpastersko jako katecheta II Liceum Ogólnokształcącego, spowiednik sióstr oraz opiekun: Odnowy w Duchu Świętym, Grupy Biblijnej, Domowego Kościoła, Grupy uwielbienia tańcem, inicjując jednocześnie ewangelizację poprzez Kurs Alpha i Kurs Alpha dla małżeństw. W 2017 roku został wybrany przez kapitułę radnym Prowincji, a później mianowany gwardianem wałeckiej wspólnoty braterskiej i proboszczem tamtejszej parafii. Obecnie, z ramienia zarządu Prowincji, przewodniczy Grupie ds. ewangelizacji organizując spotkania Kapucyńskich Środowisk Ewangelizacyjnych. W międzyczasie był także członkiem wielu komisji przedkapitulnych.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska