Czas pustyni w klasztorze kapucynek

Pokój i Dobro,
Siostry Klaryski Kapucynki zapraszają młode kobiety pragnące rozeznać i wypełnić wolę Bożą w swoim życiu, na czas pustyni – weekend rekolekcyjny w naszym klasztorze w Szczytnie.
Razem z Maryją w klimacie ciszy i skupienia będziemy słuchać słowa Pana i prosić Go by pozwolił nam je wypełnić w naszej codzienności.
Rekolekcje poprowadzi br. Dawid Napiwodzki w dniach 28-30 maja
Zgłoszenia do 26 maja na nr tel. 89 624 23 26 lub 512 515 717
email: smkrystyna.osccap936@gmail.com
adres: ul. Lemańska 5, Szczytno
Z modlitwą za Was – Siostry Klaryski Kapucynki
Zdjęcie autorstwa Ryan Leeper z Pexels

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska