„Dla odważnych w miłości”

Nowa książka o. Andrzeja Barana OFMCap pt. „Dzieło wynagradzania – dla odważnych w miłości” to propozycja dla wszystkich zainteresowanych duchowością honoracką. Siostry obliczanki, które wydały książkę, zachęcają we wstępie:

„Współczesny człowiek z jednej strony pragnie wyrazistości i radykalizmu, drogi ekstremalnie wymagającej, a z drugiej strony – bardzo boi się zaangażowania na całego, dlatego pozostawia sobie furtki, nie potrafi podjąć decyzji „na zawsze”… Może też się borykasz z podobnymi problemami… Rekolekcje dla odważnych w miłości są więc dla ciebie”.

Książka składa się z 12 rozdziałów, które mogą odpowiadać 12 etapom rekolekcji, które można odbyć przy jej pomocy. Autor proponuje konkretne sposoby ich przeprowadzenia. Kolejne części składają się z medytacji wprowadzającej w temat dnia oraz świadectwa i przesłania bł. Honorata, zaczerpniętego z jego Notatnika duchowego. Na końcu rozdziału znajdują się wersety biblijne, których medytacja pozwala pogłębić dany temat oraz miejsce na notatki.

Książkę można nabyć kontatkując się z siostrami obliczankami: obliczanki@poczta.onet.pl

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska