Dni Rozeznania Powołania

W piątek (28 sierpnia 2020 r.) w Krakowie-Olszanicy zakończyły się Dni Rozeznania Powołania. W tym jedynym w tym roku turnusie uczestniczyło 16 mężczyzn. Podczas 5 dni rekolekcji, uczestnicy mogli zarówno posłuchać o rzeczywistości powołania (opisywanej na kartach Biblii i przeżytej przez św. Franciszka) jak i skonfrontować się z jego konkretnymi realizacjami (wizyta w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, spotkanie z braćmi misjonarzami).
Dni Rozeznania Powołania to wyjątkowe rekolekcje, podczas których motywem przewodnim jest franciszkowa modlitwa: „Panie, co chcesz, abym czynił?”. Uczestnicy szukają odpowiedzi na to pytanie w klimacie modlitwy, nabożeństw i Eucharystii oraz rozmów z braćmi kapucynami.

Dla tych, którzy nadal poszukują swojej drogi życiowej, bracia z Referatu Powołaniowego także w ciągu roku oferują możliwość indywidualnego spotkania, dni skupienia w naszych klasztorach, oraz rozmaitych rekolekcji.

Szczegóły na www.kapszlak.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska