Dobre wieści z Loretańskiej 11

19 lutego 2019 roku w krakowskim klasztorze Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 miały miejsce trzy bardzo ważne wydarzenia.

Pierwsze z nich dotyczyło Wyższego Seminarium Duchownego. 1 października 2018 r. trzy Zakony Franciszkańskie, które w Krakowie mają swoje wyższe seminaria duchowne połączyły siły. Dzisiaj, po zakończeniu pierwszego semestru ścisłej kooperacji Ministrowie Prowincjalni, rektorzy oraz zarządy uczelni spotkali się, by podsumować owoce współpracy oraz wyznaczyć cele na kolejny semestr.

Drugie wydarzenie dotyczyło Również WSD. Br. Tomasz Żak OFMCap – Minister Prowincjalny wprowadził w posługę akolitatu i lektoratu 4 braci przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń. Bracia Michał Stec oraz Piotr Podoba będą odtąd posługiwali przy ołtarzu pomagając prezbiterom i diakonom w wypełnianiu ich czynności liturgicznych, natomiast bracia Adam Szmyt i Kacper Stec otrzymali misję proklamowania słowa Bożego podczas zgromadzeń wiernych.

Homilia br. Tomasza Żaka – Ministra Prowincjalnego

Trzecie bardzo radosne wydarzenie dotyczyło uhonorowania wieloletniego wykładowcy, przyjaciela i dobrodzieja naszego WSD – ks. prof. dr hab. Tomasza Jelonka. Br. Tomasz Żak oraz br. Augustyn Chwałek – Rektor WSD i Magister Postnowicjatu złożyli czcigodnemu kapłanowi wyrazy szczerej wdzięczności za lata ofiarnej posługi dla naszego seminarium.

Jako wielki dobrodziej Prowincji oraz nasz konfrater otrzymał przywilej noszenia kapucyńskiego habitu. Minister Prowincjalny, w gronie braterskiej wspólnoty krakowskiego klasztoru, wręczył ks. Tomaszowi Jelonkowi habit, który odtąd będzie mógł używać.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska