„Dojrzały owoc” – książka o świętych z sąsiedztwa

Słowa papieża Franciszka o potrzebie odkrywania i popularyzowania świętych z sąsiedztwa, których życie jest ilustracją aktualności Ewangelii o powszechnym powołaniu do świętości, zachęcają do promowania sylwetek ludzi, którzy w naszych czasach ukazali dojrzały owoc swojego życia wypełnionego pracą i posługą Bogu i bliźniemu. Wydobywanie takich postaci służy budzeniu nadziei i ośmiela do wiary, że można pięknie przeżyć swoje lata w radości i poczuciu spełnienia powierzonej misji.

Kolejna książka o. Andrzeja Derdziuka zatytułowana Dojrzały owoc został wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Zawiera ona 18 życiorysów osób duchownych i świeckich zamieszkujących teren parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w dzielnicy Lublina zwanej Poczekajką. Wśród opisanych braci kapucynów, którzy pracowali i uświęcali się na terenie parafii zakonnej są: o. Maurycy Kubrak (1937-1987), o. Cyprian Przestrzelski (1918-1999), o. Michał Skorupiński (1914-2009), o. Florian Jerzy Duchniewski (1932-2011) i br. Kalikst Marian Kłoczko (1930-2013). Ten ostatni jest kandydatem na ołtarze i ukazały się o nim też inne publikacje ukazujące istotne cechy jego duchowości i rozwijający się kult jako skutecznego orędownika u Boga.

Spośród świeckich zostały omówione w książce osoby należące do różnych grup społecznych i formujące się w różnych wspólnotach kościelnych. Najwięcej jest osób związanych ze wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która działa na Poczekajce od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Ponadto są też zaprezentowane cztery osoby realizujące ewangeliczną formację na Drodze Neokatechumenalnej. Inne osoby przynależały do Róż Różańcowych, Kościoła Domowego Oazy Rodzin oraz Akcji Katolickiej. Każda z tych osób przeżywała swoje trudności egzystencjalne związane z dramatycznymi wydarzeniami w rodzinie, chorobami i wyzwaniami niesionymi przez życie. Wszystkie one były bardzo zaangażowane w życie parafii i uczestniczyły nie tylko w nabożeństwach, ale też udzielały się w rozmaitych posługach na rzecz społeczności. 

Autor w prosty sposób opisał fakty, życiowe dokonania oraz przystępnym językiem ukazał duchowe doświadczenie poszczególnych bohaterów, których osobiście znał i miał przywilej współpracować z nimi na różnych płaszczyznach. Prezentowana publikacja jest drugim wydaniem pozycji, która pierwotnie ukazała się w roku 2020 i rozeszła się w znaczącym nakładzie. Obecne wydanie zostało poprawione w zakresie pewnych szczegółów i rozszerzone o trzy nowe biogramy.

W uwagach czytelników recenzujących przeczytane treści znalazło się bowiem stwierdzenie, że w panoramie pięknych osób z Poczekajki opisanych na kartach tej książki zabrakło przedstawicielek sióstr zakonnych, które wpisały się na trwałe w krajobraz lubelskiej Poczekajki. Uzupełniając ten brak dodano dwie postaci sióstr zakonnych, które pracowały i uświęcały się na terenie parafii kapucyńskiej w Lublinie. Pierwszą z nich jest siostra Egidia Pituła, z honorackiego zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, zwanego honoratkami, która przez 13 lat pracowała w kapucyńskiej kuchni klasztornej i okazywała swe macierzyńskie serce przez pełną poświęcenia posługę braciom. Drugą osobą wartą utrwalenia na kartach książki jest siostra Jolanta Jodłowska ze Zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego, która przez 46 lat posługiwała w kuchni domu akademickiego KUL i klasztoru sióstr urszulanek przy ulicy Konstantynów w Lublinie. Jej dyskrecja i dobroć głęboko zapisały się w sercach studentek, które na Poczekajce nie tylko mieszkały, ale też formowały swoje umysły i serca.

W nowym wydaniu książki dodano też prezentację postaci zmarłego w listopadzie 2020 roku Andrzeja Gila, który swą dobrocią i życzliwością oraz stanowczą odwagą przez lata wpływał na życie wspólnot kościelnych na Poczekajce. Dał się poznać jako wierny uczeń Chrystusa, słuchający Słowa, które wcielał w swoje życie. Będąc ojcem jednego z braci kapucynów – Marka Gila, Andrzej stał się ojcem dla zastępu braci i sióstr z zakonnej rodziny kapucyńskiej.

W świecie, w którym nagłaśnia się negatywne przykłady w imię zwalczania zła, szerzy się milczące przekonanie, że nie da się żyć Ewangelią w XX wieku i należy pogodzić się z mentalnością uznającą niemożność osiągania świętości w codziennym życiu. Wskazane przykłady zwyczajnych ludzi pokazują piękno chrześcijańskiego powołania, w którym na serio traktuje się zaproszenie do swego życia Boga jako przewodnika i źródło siły. Ludzie opisywani na kartach tej książki karmili się codzienną Eucharystią i mimo różnych zajęć znajdowali czas dla Boga. Promieniowali oni dobrem, które czerpali od Chrystusa i w pokorze spełniali swe obowiązki odkrywając w tym radość i poczucie spełnienia.

Książkę można nabyć na stronach Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu oraz w sklepiku parafialnym na Poczekajce w Lublinie.

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska