„Dzielni są Ci Kapucyni”

25 marca w liturgii obchodzona była uroczystość Zwiastowania, upamiętniająca zwiastowanie Anioła Gabriela Marii, w której to łonie Słowo Boże przyjęło ludzką naturę, rozpoczynając przez to tajemnicę Odkupienia. Z tej okazji papież Franciszek udał się z pielgrzymką do Loreto, które nazwał: uprzywilejowanym miejscem kontemplacji tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Dodał, także: Tu bowiem zachowały się mury, które według tradycji pochodzą z Nazaretu, gdzie Najświętsza Dziewica powiedziała „tak”, stając się Matką Jezusa. Ponieważ to, co nazywa się „domem Maryi”, stało się czczoną i kochaną obecnością na tym wzgórzu, Matka Boża nigdy nie przestaje obdarowywać duchowymi korzyściami tych, którzy z wiarą i pobożnością przyjeżdżają tu, aby pozostać na modlitwie.

Wizyta Ojca Świętego w Loreto była naznaczona wieloma pięknymi i wzruszającymi chwilami, takimi jak: spotkanie z pielgrzymami, z chorymi, z matkami nienarodzonych dzieci, ale przede wszystkim, wyjątkowe było podpisanie po synodalnej adhortacji Christus vivit skierowanej do młodzieży; zostanie ona opublikowana 2 kwietnia tego roku. W swoim pięknym przemówieniu na placu, przed dziesięcioma tysiącami pielgrzymów, Papież w szczególny sposób zwrócił się do kapucynów, którzy przez wiele lat opiekują się Sanktuarium Świętego Domku. Powiedział m.in.: Szczególną myśl kieruję do Ojców Kapucynów, którym powierzono opiekę nad tym wybitnym sanktuarium, tak drogim narodowi włoskiemu. Ci kapucyni są dzielni. Zawsze są w konfesjonale, do tego stopnia, że wchodząc do sanktuarium i znajdzie się tam przynajmniej jeden, dwóch, trzech, czy czterech; zawsze, zarówno w ciągu dnia, jak i pod jego koniec, a to jest trudne zadanie. Są w porządku i dziękuję im szczególnie za tę cenną posługę konfesjonału, która trwa przez cały dzień. Dziękuję! Następnie Papież poprosił: Gorąco proszę braci kapucynów o dodatkową posługę: służbę polegającą na przedłużeniu godzin otwarcia Bazyliki i Domu Świętego późnym wieczorem, a także u początku nocy, kiedy są grupy młodych ludzi, którzy przychodzą się modlić i rozeznawać swoje powołanie.

Papież Franciszek określił również tożsamość sanktuarium, postrzeganego jako dom młodych (miejsce rozeznania powołania dokonującego się w trzech momentach: słuchania, rozeznania, decyzji), dom rodziny i dom chorych. I wszystkim powierzył misję: zanieść Ewangelię pokoju i życia naszym współczesnym, którzy często są rozproszeni, przejęci ziemskimi interesami lub zanurzeni w atmosferze duchowej suchości.

Zanim zakończymy, pamiętajmy, że od 25 marca 2015 r. wspólnota Braci Mniejszych Kapucynów z Sanktuarium w Loreto, wcześniej powierzona Prowincji Marchii, jest obecnie oddana bezpośredniej opiece Ministra generalnego. Decyzję ustalił Dekret, podpisany w tym dniu przez papieskiego delegata do Domu Świętego Giovanni Tonucci i ówczesnego Ministra generalnego kapucynów Br. Mauro Jöhri. Z tego powodu, z okazji wizyty papieża Franciszka, nie zabrakło Minister Generalny Br. Roberto Genuin wraz z  licznymi wspólnotami kapucynów.

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska