EkoRekolekcje i Oratorium o Stworzeniu

Czy w Kościele jest miejsce na mówienie o ekologii? I co Kościół ma w tej kwestii do powiedzenia?

Takie pytania postawili sobie organizatorzy EkoRekolekcji, które odbyły się u warszawskich kapucynów. 1 i 2 października br. Kordian Szwarc OFM, Joanna Mieszkowicz z krakowskiej Fundacji Aeris Futuro i br. Szymon Janowski OFMCap rozmawiali o chrześcijańskiej wizji ekologii. Wydarzenie odbyło się w ramach ekumenicznej inicjatywy „Czas dla Stworzenia” i trwającego w Kościele miesiąca modlitwy o ochronę Stworzenia. Punktem odniesienia było doświadczenie św. Franciszka z Asyżu i encyklika „Laudato si” papieża Franciszka.

„Oratorium o Stworzeniu”, które odbyło się w wigilię uroczystości św. Franciszka, zakończyło rekolekcje. Był to niezwykły koncert, który pozwolił słuchaczom na nowo (lub po raz pierwszy) spojrzeć na postać świętego z Asyżu. Teksty utworów odnosiły się do wydarzeń a życia Franciszka (San Damiano, Wilk z Gubbio, spotkanie z Sułtanem) umieszczając je jednocześnie w naszym współczesnym kontekście. Autorką tekstów i muzyki jest Basia Derlak (Chłopcy kontra Basia, Apokryfy), tekst o spotkaniu Franciszka z Sułtanem napisał Włodek Dembowski (Łąki Łan). Zespół, który tworzył i zagrał „Oratorium…” to również Joanna Zawłocka (śpiew), Sebastian Wielądek (lira korbowa, nej, kaval), Przemysław Pacek (skrzypce), Cecylia Chinek (skrzypce), Klara Chinek (altówka), Zuzanna Nierubca (wiolonczela). W jednym z utworów na tanpurze zagrał br. Szymon.

Osoba św. Franciszka zgromadziła w kościele na Miodowej wielu różnych ludzi, z różnych środowisk i o różnych światopoglądach. Rekolekcje i kończący je koncert stały się przestrzenią spotkania i dialogu, odszukiwania tego co nas łączy, jak również miejscem głoszenia za Franciszkiem, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca.

fot. Ewelina Wiercińska

[rl_gallery id="5113"]

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska