FALA MIŁOSIERDZIA

Powołaniem Fali Miłosierdzia jest modlitwa o Boże miłosierdzie. Wystarczy, że jeden mały kwiatek na łące podczas suszy zdecyduje się prosić Boga o deszcz, to przecież deszcz spadnie na wszystkie rośliny wokół niego! Podobnie jest z modlitwą chrześcijan, którzy mają być solą dla ziemi (por. Mt 5, 13).

Zatrzymanie koronawirusa

Falę wirusa może pokonać tylko FALA MIŁOSIERDZIA.
Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie naszych serc do Boga i zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, a dla zarażonych o uzdrowienie.

Miasto

Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. (Jr 29, 7). Pierwszą intencją naszej modlitwy (po za modlitwą za siebie nawzajem) jest proszenie za miasta, w których mieszkamy, albo które są nam bliskie. Jeśli modlisz się i prosisz o miłosierdzie, to Boże łaski wyleją się nie tylko na ciebie, ale również na tych, którzy są wokół. Tak jak deszcz na łące.

Wybrani uczniowie

Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. (Mk 3, 13). Bóg sam powołuje kapłanów, zakonników, siostry zakonne czy inne osoby duchowne i konsekrowane. To są wybrani uczniowie. Do wszystkich należy pomaganie im, a pierwszą najważniejszą pomocą jest modlitwa.

Za Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». (Mt 10, 42). Ponadto zwracamy się do Ciebie z prosbą o modlitwę za nas, Braci z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Wystarczy, że dodasz tę intencję do już omadlanych. Zapewniamy Cię, że odwzajemnimy Twoją modlitwę każdego dnia.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska