Formacja trwa całe życie

 

Ponieważ formacja ma na celu przemianę całej osoby w Chrystusa, musi ona trwać przez całe życie, zarówno gdy idzie o wartości ludzkie, jak też o życie ewangeliczne i konsekrowane. Formacja przeto musi ogarniać całą osobę we wszelkich aspektach jej indywidualności, w zachowaniach, jak też w intencjach, i powinna dotyczyć wymiaru ludzkiego, kulturowego, duchowego, duszpasterskiego oraz zawodowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, aby sprzyjała harmonijnej integracji różnych jej aspektów.

(Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 23.2)

 

 

W dniach 20 – 23 maja 2019 roku, w krakowskim klasztorze kapucynów przy ul. Korzeniaka 16, odbyło się spotkanie formacyjne braci do 10 lat po święceniach. Podczas spotkania przeprowadzono następujące wykłady i wygłoszono konferencje:

ks. dr hab. Damian Wąsek: Między wiernością Tradycji a wiarygodnością wobec świata – w kierunku nowej wizji Kościoła i duszpasterstwa.

br. mgr lic. Błażej Strzechmiński: Śluby zakonne – ubóstwo.

br. mgr Paweł Teperski: Internet w życiu osoby konsekrowanej – zagrożenia i korzyści.

ks. dr Marek Dziewiecki: Duszpasterstwo powołań w parafii i katechezie.

br. dr Robert Cielicki: Proboszcz i jego współpracownicy jako wykonawcy rekwizycji sądowych.

 

Drugi dzień spotkania poświęcony był na skupienie, modlitwę oraz medytację Bożego słowa. W tym czasie bracia mogli również adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie,  a także spotkać się na rozmowie z przełożonymi. Tradycyjnie podczas spotkania nie zabrakło również braterskiego dialogu służącego pogłębieniu wzajemnych relacji oraz zwykłej, franciszkańskiej radości.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska