Franciszkańskie wypominki

 

Tradycyjnie 3 listopada modlimy się za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu Serafickiego. Od 2014 roku szczególną troską modlitewną otaczamy naszych Braci:

 

Br. Gracjan z Wolicy Piaskowej,
Franciszek MAJKA,
prezbiter

( 23 lutego 2014 roku)

53 lata życia zakonnego spędził w klasztorze krakowskim. Był wikarym domu i parafii we Wrocławiu, wikarym domu w Rozwadowie i Krakowie, dyrektorem kleryków, wykładowcą liturgiki w seminarium kapucynów i franciszkanów konwentualnych, prefektem Prowincjalnej Rady Formacji, redaktorem Wiadomości Prowincji, rekolekcjonistą, spowiednikiem sióstr zakonnych wielu zgromadzeń, dwukrotnie Prowincjałem, przez 21 lat asystentem duchowym wspólnoty FZŚ, a przez 3 kadencje (9 lat) asystentem duchowym Regionu Krakowskiego FZŚ. Nade wszystko zostawił po sobie pamięć wyjątkowego znawcy i popularyzatora osoby św. Ojca Pio, opracował wiele publikacji na jego temat, założył też pierwszą w Polsce Grupę Modlitwy Ojca Pio, którą prowadził przez 25 lat. Chętnie pielgrzymował z grupami wiernych do sanktuariów w kraju i za granicą, zwłaszcza do San Giovanni Rotondo. Przeżył 77 lat, w Zakonie 60, w kapłaństwie 52. Zmarł w Krakowie i tam został pogrzebany w 2014 roku.

 

Br. Józef LENDZION, prezbiter

( 2 stycznia 2015 roku)

Był misjonarzem w Republice Środkowoafrykańskiej: duszpasterzem w parafii Bocaranga i proboszczem w Ndim. Następnie pracował na Ukrainie, gdzie był wikarym domu i parafii w Winnicy, duszpasterzem studentów z Afryki oraz katechetą i spowiednikiem sióstr zakonnych. Od młodości miał zamiłowanie do śpiewu, z pasją prowadził chóry kościelne. Przeżył 56 lat, w Zakonie 27, w kapłaństwie 21. Zmarł w Kielcach po trzech latach choroby nowotworowej, pogrzebany w Stalowej Woli w 2015 roku.

 

 

Br. Bogusław PIECHUTA, prezbiter

( 8 września 2015 roku)

Gwardian i proboszcz w Krośnie i w Skomielnej Czarnej, wikary domu w Skomielnej Czarnej, wikary parafii w Bytomiu, definitor, rekolekcjonista, katecheta, działacz patriotyczny, założyciel i opiekun zespołów wokalno-muzycznych, założyciel radia parafialnego Ain Karim w Skomielnej Czarnej. Przez 15 lat, jako prowincjalny moderator Grup Modlitwy Ojca Pio, zakładał Grupy i ofiarnie o nie się troszczył, pielgrzymował z nimi zwłaszcza do San Giovanni Rotondo, prowadził dla nich stronę internetową i redagował biuletyn. Przeżył 69 lat, w Zakonie 50, w kapłaństwie 44. Zmarł w szpitalu w Myśle­nicach, pogrzebany w Stalowej Woli w 2015 roku.

 

Br. Jan Maria SOCHOCKI, prezbiter

( 6 listopada 2015 roku)

Charyzmatyczny kaznodzieja i rekolekcjonista, katecheta, dyrektor junioratu, krzewiciel kultu Matki Bożej Fatimskiej i św. o. Pio. Gwardian i proboszcz w Stalowej Woli i w Terliczce. Współpracownik tygodnika Niedziela oraz innych mediów katolickich. Niestrudzony duszpasterz odznaczający się niegasnącą radością i pogodą ducha. Do Zakonu Kapucynów wstąpił jako Bonifrater. Przeżył 66 lat, w naszym Zakonie 41, w kapłaństwie 35. Zmarł nagle, podczas pierwszopiątkowej posługi chorym w Nowej Soli w 2015 roku.

 

Br. Mariusz POLCYN, prezbiter

( 30 marca 2016 roku)

Był pierwszym kapucynem Prowincji Krakowskiej, który w 1993 roku został posłany do posługi w Kustodii Bułgarii. Wypełniał tam różne funkcje: kustosza, radnego, proboszcza, wikarego domu i parafii oraz wikariusza biskupa ds. kapłanów diecezji sofijsko-płowdiwskiej. Ostatnie lata życia spędził w klasztorze w Klagenfurcie posługując jako administrator w jednej z tamtejszych parafii. Przeżył 54 lata, w Zakonie 33, w kapłaństwie 26. Zmarł w Klagenfurcie po cierpliwie znoszonej chorobie nowotworowej i został pogrzebany w Pile w 2016 roku.

 

Br. Włodzimierz z Terliczki,
Stanisław Marian LECH,
prezbiter

( 13 kwietnia 2016 roku)

W ciągu długiego życia zakonnego pełnił różne posługi: wikarego parafii, katechety, kapelana szpitala, duszpasterza chorych, misjonarza ludowego. Czciciel Matki Bożej, propagator modlitwy różańcowej, inicjator budowy kościoła w Terliczce. Przeżył 90 lat, w Zakonie 68, w kapłaństwie 63. Zmarł w klasztorze w Pile i tam został pogrzebany w 2016 roku.

 

Bp Stanisław PADEWSKI

( 29 stycznia 2017 roku)

Jako zakonnik i kapłan pełnił różne funkcje: katechety, wikarego domu i parafii, gwardiana w Krakowie, gwardiana i proboszcza w Stalowej Woli, Starokonstantynowie i Winnicy, prowincjalnego asystenta Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, wikariusza prowincjalnego przez 3 kolejne kadencje oraz delegata Prowincjała na Ukrainie i w ZSRS z wieloma kompetencjami do reinstalacji obecności kapucynów na tym terenie. Był biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej, sufraganem archidiecezji lwowskiej oraz ordynariuszem nowo utworzonej diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. Od młodości miał zamiłowanie do śpiewu, gry na instrumentach muzycznych i języków obcych. Był absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odznaczał się prostotą, ubóstwem i pogodą ducha. Przeżył 85 lat, w Zakonie 68, w kapłaństwie 60, w biskupstwie 22. Zmarł w klasztorze w Sędziszowie Młp. w 2017 roku, został pogrzebany na tamtejszym cmentarzu, później ekshumowany i pochowany w konkatedrze pw. Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu na Ukrainie.

 

Br. Gustaw Maria z Lipnicy,
Mieczysław TYBURCZY,
prezbiter

( 22 czerwca 2018 roku)

Do Zakonu wstąpił w wieku 16 lat jako alumn Seminarium Serafickiego OFMCap w Rozwadowie. Tuż po święceniach rozpoczął studia biblijne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, które ukończył tytułem licencjata. W życiu zakonnym pełnił różne obowiązki: był gwardianem i proboszczem we Wrocławiu i Krośnie, gwardianem w Gdańsku, wikarym domu i parafii w Bytomiu, wikarym domu w Sędziszowie Młp., wykładowcą Pisma Świętego w Studium Filozoficzno-Teologicznym OFMCap w Rozwadowie i w Sędziszowie Młp., kapelanem szpitala, duszpasterzem, katechetą, spowiednikiem, rekolekcjonistą, działaczem patriotycznym oraz propagatorem książek religijnych i prasy katolickiej. Przeżył 84 lata, w Zakonie 68, w kapłaństwie 60. Zmarł w szpitalu w Sędzi­szowie Młp. i został pogrzebany na tamtejszym cmentarzu w 2018 roku.

 

Br. Piotr NOWAK, prezbiter

( 19 kwietnia 2019 roku)

Był gwardianem w Gdańsku, wikarym domu i parafii, katechetą, rekolekcjonistą, asystentem duchowym FZŚ i Grup Modlitwy Ojca Pio, kapelanem Policjantów i Strażaków. Pośmiertnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem św. Floriana. Z pasją wykonywał dekoracje i układał kwiaty w kościele. Był jednym z pierwszych braci, którzy w 1997 roku zainaugurowali obecność kapucynów w Kielcach. Przeżył 48 lat, w Zakonie 29, w kapłaństwie 22. Po ciężkiej chorobie zmarł w szpitalu w Wałczu i został pochowany w kapucyńskim grobowcu w Krośnie w 2019 roku.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska