Gdański Kongres 108 Męczenników

Miłość do Boga i drugiego człowieka potrafi być silniejsza od śmierci. Dowodem, potwierdzającym prawdziwość tych słów jest ofiara życia 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. W najtrudniejszych latach wojennej zawieruchy zachowali wartości, którymi kierowali się w życiu.

W dniach 11-12 grudnia 2019 roku w Gdańsku odbył się kongres poświęcony 108 błogosławionym męczennikom II wojny światowej. Rok 2019 to nieprzypadkowa data organizacji wydarzenia. Związana jest z 80 rocznicą wybuchu wojny. Warto mieć na uwadze, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustanowił doktora Karola Nawrockiego – Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej – pełnomocnikiem do spraw organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Celem kongresu było rozpowszechnienie duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych podczas II wojny światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez św. Jana Pawła II podczas Jego podróży apostolskiej do Polski oraz promocja działań na rzecz utrwalania pamięci narodowej. Ponadto temat kongresu korespondował z obecnym kryzysem wartości i autorytetów dotykającym przede wszystkim ludzi młodych. Poprzez przedstawienie historii duchownych oraz świeckich, poświęcających życie dla drugiego człowieka, organizatorzy pragnęli zainspirować młodych Polaków do podejmowania ofiarnej posługi na rzecz drugiego człowieka. Poprzez ukazanie sylwetek 108 niezłomnych wobec agresji okupanta ludzi, organizatorzy kongresu – Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej – ukazali siłę i chart ducha polskich bohaterów.

Pierwszy dzień kongresu rozpoczął się uroczystą Eucharystią w kościele Chrystusa Króla w Gdańsku. Mszy świętej przewodniczył Metropolita Gdański JE abp Sławoj Leszek Głódź, natomiast słowo do zebranych skierował br. Zdzisław Duma – gwardian gdańskich kapucynów. Po Eucharystii odsłonięty został pomnik bł. Księdza Franciszka Rogaczewskiego, który posługiwał w tutejszej parafii. Poprzez upamiętnienie tego niezłomnego kapłana gdańszczanie oddali hołd swojemu pasterzowi-męczennikowi.

Po zakończeniu uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika uczestnicy kongresu udali się do Muzeum II Wojny Światowej, gdzie miały miejsce debaty. Część panelową otwarli wspólnie: Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej oraz Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Podczas gali otwarcia został odczytany list Pana Jacka Sasina – Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Aktywów Państwowych skierowany do organizatorów oraz uczestników kongresu.

W pierwszym dniu kongresu odbyło się siedem paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział prawie 30 prelegentów. Całość wydarzeń dnia zwieńczył koncert Jazzowe Zaduszki Między Nami – Movie.

Drugi dzień kongresu rozpoczęła uroczysta Eucharystia sprawowana w kościele św. Jakuba w Gdańsku. Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił br. Tomasz Żak.

Również w tym dniu nie brakowało ciekawych debat. W ośmiu panelach dyskusyjnych uczestniczyło ponad 30 prelegentów reprezentujących różne środowiska i światopoglądy.

Błogosławieni męczennicy to nie tylko postaci do podziwiania, ale ludzie z krwi i kości, którzy dzięki swojej wierze i miłości w trudnych latach wojny dawali innym  światło nadziei. To światło również i nam może oświetlać drogę i wskazywać jak mamy dobrze żyć w naszych czasach. – Tłumaczył br. Mateusz Magiera – Rzecznik Prasowy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej.

Ciekawym akcentem kończącym Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej była projekcja filmu „Modlitwa o Polskę – Z Ziemi Podlaskiej”.

Fot. Roman Jocher

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska