Głos Ojca Pio ma 20 lat

 

Zapewne mało już kto pamięta pierwsze numery „Głosu Ojca Pio”. Powstawały one w małych, ciasnych salkach w krakowskim klasztorze przy ulicy Loretańskiej. Do dziś archiwalne egzemplarze przechowywane są w klasztornych podziemiach i czekają, aż ktoś wydobędzie je na światło dzienne.

Pomysł wydawania „Głosu Ojca Pio” w języku polskim („Voce di Padre Pio” ukazywało się we Włoszech już od 1970 roku) zrodził się po beatyfikacji świętego Stygmatyka. Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście przewodniczył tym uroczystościom, wpisanym w program przygotowań do Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. Gdy Kościół oficjalnie potwierdził świętość życia i duchowe dzieło Ojca Pio, jego kult błyskawicznie się rozprzestrzenił po całym świecie. Włoski kapucyn znany był jednak w Polsce o wiele wcześniej. Żołnierze armii polskiej wyzwalający ziemie włoskie w czasie drugiej wojny światowej słyszeli o świętobliwym zakonniku noszącym stygmaty. Polacy, którym udało się zdobyć paszport, już w latach sześćdziesiątych pielgrzymowali do San Giovanni.

W latach siedemdziesiątych zaś ukazała się pierwsza polska książka o Stygmatyku: „Prawdziwe oblicze Ojca Pio” Marii Winowskiej. Wierni przekazywali sobie informacje o ubogim bracie z San Giovanni i rozpowszechniali obrazki z jego wizerunkiem. Wkrótce też przy kapucyńskich klasztorach zaczęły powstawać pierwsze Grupy Modlitwy.

Zainteresowanie Ojcem Pio było ogromne. „Głos Ojca Pio” był odpowiedzią na pragnienie tysięcy osób poznania i kształtowania się w szkole duchowości kapucyńskiego kapłana.

W ciągu dwudziestu lat ukazało się sto dwadzieścia numerów dwumiesięcznika. Prezentowały one wielorakie aspekty duchowości włoskiego kapłana oraz zestawiały je z ważkimi kwestiami dotyczącymi życia Kościoła i świata. Słowa i czyny Ojca Pio niezmiennie opromieniają utrudzony i niespokojny świat światłem Ewangelii oraz Bożej miłości i miłosierdzia.

Rozpoczynamy kolejne dwudziestolecie redagowania „Głosu Ojca Pio”. Przed nami wiele ważnych zadań. Dziś, gdy walka zła z dobrem przybiera na sile, potrzebny jest głos pokornego i ubogiego kapucyna z San Giovanni Rotondo, który nie pragnął niczego więcej jak tylko kochać Jezusa i zawsze wypełniać Jego wolę. Odkrył, że wolą tą i jego szczególnym powołaniem jest modlitwa, pokuta  i cierpienie za grzeszników – ludzi, którzy odwrócili się od Boga – oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Życie i dzieło Ojca Pio są dobitnym świadectwem, że miłość i dobro zawsze zwyciężają, nieważne, jak wielkie są przeszkody i ataki złego. Chrystus Ukrzyżowany zwyciężył! Zatryumfował w życiu Ojca Pio. Odnosi zwycięstwo również w życiu jego duchowych dzieci.

br. Maciej Zinkiewicz OFMCap
Redaktor Naczelny

 

Z okazji 20 lat Głosu Ojca Pio został wydany numer specjalny. To nietypowy kalendarz, który zawiera przejrzyste kalendarium, zdjęcia Ojca Pio oraz myśl Ojca Pio na każdy miesiąc. Numer specjalny Głosu Ojca Pio można nabyć klikając na poniższy obrazek:

 

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska