Głos Ojca Pio o młodzieży!

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem „Głosu Ojca Pio”. Tym razem jest on poświęcony obecności młodych ludzi w Kościele.

Autorzy artykułów analizują sytuację i starają się odpowiedzieć na następujące pytanie: Czy młodzież faktycznie zniknęła z kościołów, nabożeństw, procesji i można ją spotkać tylko podczas specjalnie dla niej organizowanych wydarzeń: dni młodych, koncertów, uwielbień?

W dziale poświęconym Ojcu Pio znajdziemy intrygujący artykuł o Karolu Wojtyle i przepowiedni Ojca Pio mówiącej o jego krwawym pontyfikacie, która do dzisiaj wzbudza emocje.

Ponadto w numerze: list papieża Franciszka do młodych, tekst o Ireneuszu z Lyonu – świętym także na nasze czasy oraz wyjaśnienie zależności między budową cepa a tajemnicą Trójcy Świętej.

Aby nabyć najnowszy numer “Głosu Ojca Pio” wystarczy kliknąć poniżej:

Gdzie są dziś młodzi? Wydaje się, że znikli z naszych kościołów, nabożeństw, procesji… Wielu gromadzi się jeszcze podczas specjalnie dla nich organizowanych wydarzeń: dni młodych, koncertów, uwielbień. Zawsze piękne świadectwa przynosi do naszego wydawnictwa często nas odwiedzający Jan Budziaszek, organizator koncertu Jednego serca w Rzeszowie. Tam gromadzą się tysiące młodych ludzi, którzy chcą wielbić Boga!

Każdy z nas, nieraz we własnym domu, zetknął się jednak z problemem odejścia młodych od Boga, a przynajmniej od Jego Kościoła. Dla Kościoła rozumianego instytucjonalnie ostatnie czasy są szczególnie trudne. I nie chodzi tylko o postępującą sekularyzację i promocję życia niezgodnego z Ewangelią Jezusa, ale o wydobywanie na światło dzienne, a nawet „głoszenie na dachach” zła uczynionego przez niektórych ludzi Kościoła. Niekiedy fakty rzeczywiście są porażające. Jak ma się z nimi skonfrontować człowiek wierzący? Jak mają do nich podejść młodzi poszukujący ludzie, idealistycznie nastawieni do życia?

Rozeznanie i wybór są trudne także dlatego, że coraz bardziej agresywnie działające media przedstawią nam tylko wycinek rzeczywistości – dobrze dobrany, tak by pasował do przedstawianego obrazu, który ma silnie pobudzić emocje.

Jaka powinna być odpowiedź Kościoła? Powinien on być po prostu sobą, czyli Kościołem pokornego, ubogiego, ukrzyżowanego Pana, którego królestwo i życie nie jest z tego świata. Ma być wspólnotą wiary i miłości. Kościół ma przed sobą do przebycia długą drogę, by zrealizować ten ideał. Potrzeba na nowo z całych serc wołać o Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela! Bo pokonanie tej odległości tylko o ludzkich siłach jest chyba niemożliwe. Przecież dla Boga i Jego mocy, której działanie już tyle razy oglądaliśmy, nie ma granic, barier ani przeszkód nie do pokonania.

Młodzi – jak zawsze – poszukują prawdy, autentyczności, głębokich wartości. Ze względu na nie są gotowi na sprzeciw, bunt, radykalne wybory. My, ludzie Kościoła, mamy w ręku najbardziej rewolucyjne przesłanie wszech czasów – Ewangelię – oraz historie tysięcy ludzi radykalnie nią żyjących (choćby św. Franciszka z Asyżu i Ojca Pio). Odszukajmy we własnym życiu ów najcenniejszy skarb i przekażmy go młodemu pokoleniu.

Br. Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska