Golgota Młodych – dzień 2

Drugi dzień Golgoty Młodych rozpoczęła Konferencja Kasi i Mariusza Marcinkowskich. Mówiliśmy o grzechu pierworodnym. Pragnienie poznawania pierwszego człowieka wykracza poza relację z Panem Bogiem, poza słuchanie Go. Wkracza podejrzliwość, zakwestionowanie daru od Pana Boga. Pokusa, żeby samemu decydować, co jest dobre a co złe – zakwestionowanie wszechwiedzy i dobroci Stworzyciela. Po grzechu człowiek zauważa, że jest nagi. Relacje też postrzegamy przez ciało – następuje zmiana stosunku do ciała, czyli do drugiego człowieka, dlatego ludzie zaczynają się wzajemnie oskarżać. 

Nasi prowadzący zademonstrowali na scenie na czym polegał grzech pierworodny. Porównali to do stłuczonego lustra, w którym nie da się już przejrzeć. Pęknięcie sprawia, że nie można zobaczyć pełnego i prawdziwego obrazu świata, siebie, Boga. 

Posłuchaliśmy też krótkich świadectw dotyczących tematu zranień, szczególnie w tym co dotyczy ciała. Każdy z nas tego doświadczył, u każdego polega to też na czymś innym. Prawdziwa miłość zabiera wstyd. Grzech sprawia, że nadal jesteś piękny i ważny, ale nie potrafisz rozróżnić pragnienia od pożądania. Rodzaj miłości “Eros” zniekształcił się przez pęknięcie. Przez grzech ciało traktuje się jako przedmiot, nie podmiot. Wstrzemięźliwość to rezygnacja z dobra dla jakiegoś innego dobra. 

W czym przejawia się Twoja pożądliwość?

Na koniec konferencji poruszono biblijną historię Mikal i króla Dawida. Żona przejawiała pogardę dla króla, który tańczył pełen radości prawie nagi przed Arką Przymierza. Oceniła go z góry, nie mając oglądu całości. Jej spojrzenie było pęknięte. 

Kolejną pękniętą historią króla Dawida był romans z Batszebą. Pożądanie zaślepiło go do tego stopnia, że uknuł spisek pozbawiający życia męża Batszeby. Pożądliwość prowadzi do śmierci, a czystość to równowaga pomiędzy miłością do siebie a drugiego człowieka.

Po konferencji znowu uczestniczyliśmy w Q&A, tym razem z podziałem na dwie grupy, żeńską i męską. Drugi dzień GM 2020 nabożeństwo prowadzone przez brata Kamila Sochackiego, który jest misjonarzem w Gabonie, w Afryce. Brat podzielił się swoim świadectwem prowadzenia przez Pana Boga. W bardzo czuły i wyrozumiały sposób mówił o zranieniach, o pragnieniach, wolności, śmierci i zmartwychwstaniu, bo Pan Bóg chce nas wskrzeszać. On, który pokonał śmierć i jest samym życiem, chce nas nim obdarzać i prowadzić. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=golgotamlodychpl&set=a.3464453750260418

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska