Golgota Młodych „Odrzucony Kamień”

Czy jest dla mnie dzisiaj miejsce w Kościele? Podzielonym, skompromitowanym skandalami, nierozumianym i wreszcie odrzuconym… 

To pytanie, które zadaje sobie coraz więcej młodych ludzi, domaga się pilnej odpowiedzi.

Nazwa spotkania – Golgota Młodych – symbolizuje miejsce, w którym trzeba zmierzyć się z tym co jest śmiercionośne, trudne i ponad siły. Jednak kiedy to zmaganie odbywa się z wiarą w Zmartchywstałego Pana, ostatecznie okazuje się życiodajne. 

Tegoroczna edycja Golgoty Młodych będzie odbywać się pod hasłem “Odrzucony Kamień” i nawiązuje do słów Psalmu 118: Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana: cudem jest w naszych oczach. Autor Psalmu ukazuje zmaganie na śmierć i życie, którego był uczestnikiem – osaczony przez wrogów i w ogromnym ucisku, znajduje ratunek u Pana, odrzucony przez człowieka jako niepotrzebny i zbędny, przez Boga zostaje wybrany na kamień węgielny, na którym spoczywa ciężar fundamentu budowli. Symbolika ta znajduje swoje wyjaśnienie w osobie Chrystusa, który “przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11). 

To doświadczenie jest dziś również udziałem Kościoła, który wydaje się być odrzucony na różny sposób nawet przez “swoich”. 

We wspólnocie, która zgromadzi się w Serpelicach nad Bugiem, chcemy przyglądać się tym znakom czasu, rozeznawać je i zagłębić się bardziej świadomie i dojrzale w tajemnicę Kościoła. 

Gośćmi spotkania będą w tym roku między innymi ks. Krzysztof Kralka pallotyn, ewangelizator i dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz Marcin Zieliński, który również zajmuje się ewangelizacją. 

Spotkanie odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia w Serpelicach nad Bugiem

Więcej szczegółów dotyczących spotkania na stronie: www.golgotamlodych.pl

Zapraszamy do zapisów internetowych: https://bit.ly/zapisyGM21

Możesz również dołączyć do wydarzenia na Facebooku:

[rl_gallery id=”9809″]

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska