III Dzień Rodziny Kapucyńskiej

Trzeciego lipca przypada dzień szczególny w kalendarzu kapucyńskim, gdyż tego dnia obchodzimy rocznicę ogłoszenia bulli papieskiej „Religionis Zelus” (1528), poprzez którą reforma kapucyńska otrzymała swoją podmiotowość prawną (to 491 lat temu).

Każdego roku możemy w tym dniu wspominać istnienie rodziny kapucyńskiej i uobecniać więzi duchowe, które łączą nas przez wieki z instytutami życia konsekrowanego, które są częścią naszej duchowej historii.

Dlatego 3 lipca jesteśmy zaproszeni, by spotkać się jako jedna rodzina i:

  • wspólnie podziękować Bogu na modlitwie bądź celebrując Eucharystię, za dary otrzymane przez naszą rodzinę duchową, wspominając naszych założycieli;
  • po bratersku współdzielić dialog przy wspólnym posiłku, podkreślając naszą tożsamość jako bracia i siostry oraz dzieląc się aktualnościami z naszego życia;
  • zaplanować jakieś wspólne kroki, w celu zwiększenia intensywności naszych relacji, proponując współpracę i informację na temat realizowanych projektów.

Każdy klasztor, każda wspólnota braterska, każde miejsce jest konkretną przestrzenią, w której można urzeczywistnić tę inicjatywę, ożywiając dar bycia rodziną, dostosowując się do różnych rzeczywistości, także szukając dogodnego dla wszystkich czasu spotkania, aby w ten sposób budować wzajemną komunię.

W bieżącym roku 2019 propozycja tematyczna prowadzi nas do przypomnienia osiemsetnej rocznicy spotkania św. Franciszka i Sułtana, wraz ze wspomnieniem 400. rocznicy śmierci św. Wawrzyńca z Brindisi, w celu pogłębienia tematu dialogu międzykulturowego, podczas dzielenia się doświadczeniami i inspiracjami.

 

Wspólnie przebyta droga

31 stycznia 2016 r., pod koniec roku życia konsekrowanego, odbyło się pierwsze spotkanie generałów lub ich delegatów w Rzymie, w Kurii Generalnej Kapucynów. Wówczas dziękowaliśmy Bogu za naszą wspólną historię, która także dzisiaj pomaga nam, w braterskiej relacji, przeżywać teraźniejszość z pasją i charyzmatyczną siłą, a także z nadzieją przyjąć przyszłość.

W tym spotkaniu uczestniczyły zakony i zgromadzenia obecne w Rzymie lub we Włoszech, Siostry Tercjarki Świętej Rodziny, Tercjarze Kapucyni od Matki Bożej Cierpiącej, Siostry Kapucynki Matki Rubatto, Siostry Franciszkanki Misjonarki Słowa Wcielonego oraz Siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezusa.

Pod koniec Roku Życia Konsekrowanego chcieliśmy wzmocnić więź łączącą nasz kapucyński zakon z licznymi zgromadzeniami zakonnymi, osobami świeckimi oraz członkami instytutów życia konsekrowanego, kultywując poczucie bycia jedną rodziną. Podjęliśmy starania, aby poszerzyć wiedzę o rzeczywistości naszych instytutów oraz spotykać się i łączyć naszą formację misyjną w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju oraz dzielić się nowymi inicjatywami.

Z tego spotkania zrodził się pomysł ustanowienia rocznego dnia upamiętniającego naszą wspólną przynależność. Na posiedzeniu Rady Generalnej w marcu 2016 r. inicjatywa obchodów „Dnia Rodziny Kapucyńskiej” została zatwierdzona na dzień 3 lipca w całym Zakonie, raz w roku, i połączona z oficjalnym kalendarzem rozpoczynającym się w 2017 roku. Inicjatywa została przekazana wszystkim członkom naszej rodziny pismem z dnia 15 marca 2016 r.

Dzień 3 lipca 2017 r. zbiegał się ze spotkaniem nowych ministrów prowincjalnych we Frascati i właśnie wtedy obchodzono po raz pierwszy Dzień Rodziny Kapucyńskiej. Na poziomie Przełożonych Generalnych i ich delegatów spotkaliśmy się we Frascati w naszym klasztorze, reprezentując w ten sposób całą naszą duchową rodzinę. Następnie został napisany list do wszystkich prowincji i do Przełożonych Generalnych, aby uczcić ten dzień na poziomie lokalnym.

Rano zastępca Sekretarza Generalnego ds. Formacji br. Jaime Rey, wygłosił konferencję na temat: „Jedność franciszkanów i reforma kapucyńska: pamięć o bulli Ite vos. Ku obchodom pięćsetlecia reformy kapucyńskiej”.

Dzięki obecności nowych ministrów we Frascati w tamtym tygodniu, odprawiliśmy Mszę św. pod przewodnictwem Ministra Generalnego, aby podziękować Bogu za dar naszego szczególnego nurtu odnowy w wielkiej rodzinie franciszkańskiej. Odczytana Ewangelia w dniu  św. Tomasza nadała ton refleksji i związku z głęboko kontemplacyjną i apostolską charakterystyką pierwszych kapucynów.

Uroczysty obiad był wspaniałą okazją do braterskiego spotkania oraz prostego dzielenie się. Po południu, rozmawialiśmy o dwóch wielkich wydarzeniach franciszkańskich w tym roku: Kapitule Generalnej Franciszkanów Umbrii i Kongresie o jedności rodziny franciszkańskiej Wyższej Szkoły Studiów Franciszkańskich w Madrycie.

Następnie każdy z zebranych z wielką prostotą zilustrował rzeczywistość własnego instytutu i główne dzieło, które jest obecnie rozwijane. Mówiono o restrukturyzacji okręgów, o formatywnym programie odnowy duchowej, o wielkim wyzwaniu międzykulturowości, a także o problemach, których nie brakuje.

Wreszcie, była też możliwość dzielenia się doświadczeniami z pracy animacyjnej realizowanej przez sekretariat formacji z siostrami i braćmi z naszej rodziny.

II Dzień Rodziny Kapucyńskiej odbył się podczas Kapituły Generalnej Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca, w ich kurii generalnej w Rzymie, 3 lipca 2018 r.

Tematem tego dnia było: „Nowe wino w nowych bukłakach: wyzwania formacji”. Temat sprzyjał dzieleniu się aktualnymi wyzwaniami formacji początkowej i ciągłej w każdym instytucie i zakonie. Rano miała miejsce konferencja br. Jaime Rey inspirująca się dokumentem Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wspomnianym powyżej. W południe odprawiliśmy Mszę św. i spożyliśmy wspólnie obiad, aby później znów dzielić się życiem i planować kolejne kroki na przyszłość, dla kontynuowania naszej podróży w komunii.

W roku 2019 propozycja tematyczna prowadzi nas do przypomnienia osiemsetnej rocznicy spotkania św. Franciszka i Sułtana, wraz ze wspomnieniem czwartego stulecia śmierci św. Wawrzyńca z Brindisi.  W tym celu pragniemy pogłębić tematu dialogu międzykulturowego, w dzieleniu się doświadczeniami i inspiracjami. Przełożeni Generalni i ich delegaci oraz bracia z domów generalnych są zaproszeni na spotkanie do naszego Międzynarodowego Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi w Rzymie.

 

Modlitwa za dzień Rodziny Kapucyńskiej

Rozpal w nas ogień

O Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nas ten sam ogień,
który płonął w sercu Jezusa,
gdy mówił o królestwie Bożym,
gdy ogłosił wszystkim Dobrą Nowinę…
„Spodobało się waszemu Ojcu podarować wam swoje królestwo…
Wy wszyscy braćmi jesteście!
 
Niech ten ogień nam się udziela,
Tak jak udzielił się on Franciszkowi i Klarze,  
Tak jak zapłonął on w sercu pierwszych braci kapucynów,
tak jak pałali gorliwością założyciele i założycielki
naszej duchowej rodziny.
 
Ty sam, Duchu Święty,
możesz go rozpalić
i do Ciebie zwracamy się w naszej słabości,
w naszym ubóstwie i ze zgaszonym sercem,
abyś Ty je rozpalił na nowo swym ogniem
świętości życia, siły królestwa Bożego.
 
Podaruj nam, Duchu Święty,
w nowy sposób, nasz charyzmat,
abyśmy przyjęli go w naszym konkretnym życiu,
abyśmy oddali go w służbie Kościołowi,
abyśmy podarowali go biednym i tym ostatnim.
 
Prosimy Cię o to
za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa,
pełnej łaski i komunii,
która jest wzorem Kościoła, który służy i żyje w braterstwie. Amen.

(Adaptacja modlitwy napisanej przez kard. Carlo Martini)

Artykuł za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska