Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego w Lublinie

„Błogosławiony Rektor i błogosławiony Kleryk przypominają o możliwości realizacji franciszkańskiego powołania do świętości już na etapie formacji początkowej” – mówił na inauguracji roku akademickiego 2019/2020 rektor kapucyńskiego seminarium Prowincji Warszawskiej w Lublinie br. Artur Fredo. Błogosławieni Henryk i Fidelis, którzy w murach lubelskiego seminarium dojrzewali do świętości, a którzy 20 lat temu zostali wyniesieni do chwały ołtarzy jako Męczennicy II Wojny Światowej dzisiaj są jego patronami. Ich sylwetkę przypomniał w wykładzie inauguracyjnym br. Grzegorz Filipiuk, formułując przesłanie, jakie mają dla obecnych alumnów i wychowawców. Zaprezentował też nieliczne pamiątki – jedyne relikwie po Braciach.

W pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego studia rozpoczyna 16 alumnów (13 Polaków i 4 Białorusinów). Po zakończonej formacji w ponowicjacie 3 braci rozpoczęło pierwszy rok studiów. Do złożenia ślubów wieczystych przygotowuje się dwóch braci, także do przyjęcia święceń diakonatu jest dwóch kandydatów, a do święceń prezbiteratu przygotowuje się trzech diakonów. Do wspólnoty seminaryjnej na ten roku dołączył także br. Gloire Mampassi z Gabonu, który jest alumnem seminarium w Beninie, członkiem Delegatury Gabonu, będącej częścią Prowincji Warszawskiej.

Bracia klerycy podejmują studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obecny na uroczystości Ks. dziekan dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL przyjął ślubowanie od alumnów I roku i wręczył braciom legitymacje studenckie, które dzisiaj pełnią funkcję elektronicznego indeksu.

Inauguracja roku zgromadziła dobrodziejów i przyjaciół Seminarium. Przybyli także na doroczne spotkanie rodzice współbraci, którzy pozostali w Lublinie na weekend, uczestnicząc we wspólnych modlitwach, konferencji rektora, rekreacji oraz w zwiedzaniu Starego Miasta pod kierunkiem br. Rolanda Prejsa.

Świętość współbraci męczenników – mówił w przemówieniu br. Artur Fredo – dojrzewała nie tylko w zaciszu zakonnego chóru, gorliwym studium traktatów teologicznych, ale także, a może przede wszystkim, w umiejętnym budowaniu relacji formacyjnej, której dojrzałym owocem była gotowość do oddania życia za Chrystusa. Wspólne życie i męczeństwo bł. Rektora i bł. Kleryka uświadamia nam, że fundamentalnym dla naszego franciszkańskiego życia jest zdolność do ofiary i daru z siebie dla dobra drugiego brata – podkreślił rektor seminarium.

Tekst br. Tomasz Wroński, fot. Wiesław Bojarski

[rl_gallery id="5308"]

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska