Informacja o Koronawirusie

Drodzy Parafianie i Sympatycy!

Jak wiecie, w dniach 28 września – 2 października odbywała się 30. Kapituła Prowincjalna Zwyczajna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. Pomimo tego, że zostały zachowane wszelkie normy bezpieczeństwa w związku z pandemią, z przykrością informujemy, że na tę chwilę 4 z naszych braci w niej uczestniczących uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Wszyscy niezwłocznie od momentu zaobserwowania u siebie niepokojących objawów są w izolacji. Wspólnoty, w których mieszkają, poddają się decyzjom Sanepidu.  W związku z tym każdy z braci obecnych na Kapitule został zobowiązany do autoobserwacji, a w razie jakichkolwiek objawów – do  natychmiastowego kontaktu z lekarzem POZ.

Trzeba przy tej okazji nadmienić, że od samego początku epidemii sytuację w naszej Prowincji monitoruje zespół braci zwany Grupą Zarządzania Kryzysowego, z którym wszyscy bracia są w stałym kontakcie. Od tego czasu kierujemy się wydanymi przez nich i uzgodnionymi z Sanepidem procedurami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Bardzo prosimy o modlitwę o zdrowie dla chorych współbraci i całej naszej wspólnoty braterskiej.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska