Instytut Duchowości Franciszkańskiej

nstytut Duchowości Franciszkańskiej od swojego powstania w roku 1970 był mocno promowany przez kapucynów, a zrodził się z powszechnego pragnienia odnowy w rodzinie franciszkańskiej w kontekście studiów teologicznych, a obecnie znajduje się na wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Antonianum.

Instytut promuje badania naukowe w różnych dziedzinach teologii, duchowości, franciszkanizmu i formacji do życia konsekrowanego. W ramach oferty programowej znajdują się wizyty w najważniejszych miejscach franciszkańskich (Asyż, Umbria, Dolina Rieti, Alwernia, „Franciszkański” Rzym itp.). Instytut jest organizatorem Międzynarodowych Dni Studiów i Sympozjów z tematyki teologii duchowej i franciszkanizmu.

Wraz z kursem licencjackim (2 lata) alumni otrzymują niezbędne przygotowanie do nauczania pierwszego cyklu teologii, zdobywają narzędzia do badań naukowych, otwierające możliwość doktoratu; otrzymują kwalifikacje wymagane do pełnienia funkcji doradczych w zakresie zarządzania i programowania centrów kultury i archiwów; poznają podstawowe elementy dynamik formacyjnych.

Studenci trzeciego stopnia lub doktoratu są zobowiązani do uczestnictwa w seminarium-laboratorium, co ma im pomóc w wyborze tematu i opracowaniu pracy doktorskiej. Cykl kończy się prezentacją i obroną pracy.

Dyplom formacyjny z dziedziny życia konsekrowanego przygotowuje do roli formatora w kontekście życia konsekrowanego i animacji wspólnot chrześcijańskich. Proponowana ścieżka odbywa się w perspektywie franciszkańskiej. Kurs roczny jest zalecany dla tych, którzy muszą wykonywać obowiązki edukacyjne na różnych poziomach: formacja początkowa (nowicjat, juniorat), formacja specjalna, formacja ciągła. Dostęp do niego mają osoby, które ukończyły co najmniej trzy lata studiów wyższych.

Dyplom wyższej specjalizacji z duchowości i franciszkanizmu. Kurs trwa rok lub dwa lata i ma na celu krytyczne i systematyczne przedstawianie podstawowych elementów duchowości i franciszkanizmu przyszłym formatorom i animatorom wspólnot kościelnych lub życia konsekrowanego.

Cechą charakterystyczną i osobliwością inicjatywy jest możliwość dostosowania planu studiów na podstawie szczególnych zainteresowań kandydata w kontekście duchowości i franciszkanizmu po konsultacji z opiekunem wyznaczonym na początku szkolenia.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających trzyletni tytuł licencjata lub równoważne kwalifikacje.

Kurs dyplomowy z duchowości (dwa lata) stanowi, oprócz podstawowego szkolenia teologicznego, przygotowanie w dyscyplinach właściwych duchowości chrześcijańskiej, franciszkańskiej i psychopedagogiki. Szczególnie przydatny dla wychowawców w życiu konsekrowanym, zapewnia zdobycie szczególnych kwalifikacji lub uaktualnienie wiedzy zawodowej czy też przekwalifikowania się. Jest dostępny dla tych, którzy posiadają średnie wykształcenie (zadana matura).

Różnorodność propozycji akademickich umożliwia spersonalizowaną organizację dla osób przeżywających rok szabatowy lub kursy profesjonalne, które pozwalają przekwalifikować się zawodowe.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z dyrektorem, br. Luca Bianchi OFMCap, pisząc na adres e-mail: lucabianchi61@libero.it

Inne informacje – http://www.antonianum.eu/it/istituti/istituto_francescano_di_spiritualita

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska