Instytut Historyczny

W Rzymie, oprócz Kurii Generalnej, znajduje się Międzynarodowe Kolegium „San Lorenzo da Brindisi”. Jest to duża struktura, w której znajdują się niektóre, ważne instytucje Zakonu, takie jak Instytut Historyczny, Muzeum Franciszkańskie, Biblioteka Centralna i Archiwum Historyczne Zakonu. Również w Rzymie mieści się Franciszkański Instytut Duchowości.

Instytucje te mają oczywiście ogromne znaczenie dla życia i historii Zakonu. Zachowane jest tutaj cenne dziedzictwo dokumentów, które pozwalają nam podtrzymywać w pamięci naszą przeszłość, budować naszą teraźniejszość i które pozwalają nam przekazywać potomnym historię, która ich poprzedziła. To właśnie w tym miejscu dzisiaj jest „zapisywane” nasze życie przy użyciu nie tylko tradycyjnych środków, ale także mediów elektronicznych i technologii informatycznych.

W bieżącej serii czterech artykułów pragniemy przybliżyć właśnie owe Instytucje Zakonu znajdujące się w Rzymie, a służące braciom na całym świecie.

Instytucje Zakonu – część pierwsza

Instytut Historyczny

Już w latach 1911–1912 Minister Generalny Pacifico da Seggiano zamierzał stworzyć dom dla pracowników naukowych w klasztorze kurii generalnej we Frascati, wyposażonym wówczas w drukarnię i niezbędne pomoce naukowe. Ale ta próba nie powiodła się.

Minister Generalny Melchiorre da Benisa oficjalnie ogłosił Zakonowi 23 lipca 1926 r. zakup budynku Sperelli w Asyżu, przy via S. Francesco 23. Budynek ten stał się siedzibą grupy uczonych zajmujących się badaniami dotyczącymi Zakonu, z biblioteką, franciszkańskim muzeum oraz siedzibą czasopisma naukowego. Cztery lata później, 14 listopada 1930 r., ten sam Minister Generalny podpisał dekret o wzniesieniu „Collegio di S. Lorenzo da Brindisi in Assisi” (Kolegium świętego Wawrzyńca z Brindisi w Asyżu), była to pierwotna nazwa Instytutu Historycznego.

Aby móc wygodniej korzystać z rzymskich archiwów i bibliotek, instytut „Collegio di Assisi” poprosił o zgodę na przeprowadzkę do Rzymu przy Via Sicilia 159. W dniach 4–10 listopada 1940 r. został tymczasowo umieszczony na terenie Generalnego Hospitium, w skrzydle Via Romagna. Tymczasowo pozostawał także bez biblioteki i bez Muzeum Franciszkańskiego. Aby uniknąć pomyłki z nazwą Międzynarodowego Kolegium San Lorenzo w Rzymie, „Collegio di Assisi” zmieniło nazwę na Instytut Historyczny Kapucynów.

Po przeniesieniu Kurii Generalnej z Via Boncompagni do obecnej lokalizacji przy Via Piemonte 70, Instytut Historyczny został przeniesiony do niektórych pokojów na trzecim piętrze klasztoru przy Boncompagni latem 1953 roku. W okresie od lipca do sierpnia 1968 r. Instytut przeniósł się do obecnej siedziby przy Grande Raccordo w Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi.

Instytut Historyczny jest wspólnotą międzynarodową bezpośrednio zależną od Ministra Generalnego i jego działania regulują Konstytucje i własny Statut. Zgodnie ze statutem (1995) Instytut stawia sobie dwa podstawowe cele:

  • prowadzenie badań naukowych i redakcja publikacji z dziedziny franciszkańskiej, głównie kapucyńskiej;
  • promocja, w miarę możliwości, inicjatyw kulturalnych wpływających na życie Zakonu Kapucynów.

Więcej informacji – www.istcap.org

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska