IV Dzień Rodziny Kapucyńskiej

 

IV Dzień Rodziny Kapucyńskiej

3 lipca 2020

 

Rocznica kościelnego zatwierdzenia reformy kapucynów wraz z bullą „Religionis Zelus” (3 lipca 1528 r.) jest okazją do świętowania dla całej naszej duchowej rodziny kapucyńskiej. Rodzinna ta łączy braci kapucynów ze związanymi z nami siostrami życia kontemplacyjnego, instytutami życia konsekrowanego i świeckiego skupiającymi się wokół naszego Zakonu oraz innymi stowarzyszeniami i instytucjami świeckimi założonymi lub prowadzonymi przez kapucynów na całym świecie.

Dzień ten przypomina nam o naszej wspólnej duchowej przynależności i dlatego w tym dniu pragniemy w sposób szczególny ożywiać nasze wzajemne relacje na różnych poziomach: ogólnym, regionalnym i lokalnym. Pozostajemy wdzięczni i gotowi do współpracy, zaczynając od naszych wspólnych korzeni, aby dalej budować dziedzictwo naszych braterskich relacji. Środki ostrożności w związku z obecną globalną pandemią zniechęcają do bezpośrednich spotkań, ale nie przeszkadzają nam do trwania w komunii, szczególnie poprzez modlitwę. Dlatego proponujemy, aby 3 lipca każda wspólnota kapucyńska poświęciła odpowiedni czas na wspólną modlitwę w tym duchu, wspominając z wdzięcznością wszystkich członków naszej duchowej rodziny.

Szczególnym powodem do świętowania w tym roku jest rychła kanonizacja Matki Franciszki Rubatto, założycielki Sióstr Kapucynek z Loano: dziękujmy Panu! Nadal modlimy się żarliwie o szybką beatyfikację Matki Marii Lorenzy Longo, założycielki pierwszego klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Neapolu, oraz o postępy w sprawach kanonizacyjnych tak wielu założycieli i założycielek.

Prośmy wspólnie 3 lipca, aby Pan rozpalił w nas na nowo ogień swego Ducha.

Z braterskim pozdrowieniem

Br. Leonardo Ariel González Ruilópez OFMCap
Delegat Ministra Generalnego
Asystent dla Sióstr Klauzurowych
i Instytutów agregowanych do Zakonu Kapucynów

 

Modlitwa za dzień Rodziny Kapucyńskiej

Rozpal w nas ogień

O Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nas ten sam ogień,
który płonął w sercu Jezusa,
gdy mówił o królestwie Bożym,
gdy ogłosił wszystkim Dobrą Nowinę…
„Spodobało się waszemu Ojcu podarować wam swoje królestwo…
Wy wszyscy braćmi jesteście!

Niech ten ogień nam się udziela,
Tak jak udzielił się on Franciszkowi i Klarze,
Tak jak zapłonął on w sercu pierwszych braci kapucynów,
tak jak pałali gorliwością założyciele i założycielki
naszej duchowej rodziny.

Ty sam, Duchu Święty,
możesz go rozpalić
i do Ciebie zwracamy się w naszej słabości,
w naszym ubóstwie i ze zgaszonym sercem,
abyś Ty je rozpalił na nowo swym ogniem
świętości życia, siły królestwa Bożego.

Podaruj nam, Duchu Święty,
w nowy sposób, nasz charyzmat,
abyśmy przyjęli go w naszym konkretnym życiu,
abyśmy oddali go w służbie Kościołowi,
abyśmy podarowali go biednym i tym ostatnim.

Prosimy Cię o to
za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa,
pełnej łaski i komunii,
która jest wzorem Kościoła, który służy i żyje w braterstwie. Amen.

(Adaptacja modlitwy napisanej przez kard. Carlo Martiniego)

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska