IV Kongres św. Ojca Pio

16 października 2021 roku w Gdańsku odbył się IV Kongres św. Ojca Pio. Zaplanowane na ten dzień wydarzenia odbywały się zarówno w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła, jak i w historycznej Sali BHP w Gdańsku. W ramach czwartej edycji Kongresu przeprowadzono trzy debaty, których tematem przewodnim była Katolicka Nauka społeczna.

Pierwsza część kongresu odbywała się w kościele pw. Świętego Jakuba w Gdańsku. Uroczystego otwarcia kongresu dokonał br. Roman Rusek OFMCap – Krajowy Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio. Następnie sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył br. Rafał Pysiak – Wikariusz Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej.

Warto mieć na uwadze, że przez cały dzień wierni mogli uczcić relikwie pierwszego stopnia św. Ojca Pio w postaci bandaża okrywającego niegdyś ranę jego boku oraz rękawiczki zakrywającej stygmaty prawej dłoni.

Po Mszy świętej uczestnicy Kongresu udali się do historycznej Sali BHP w Gdańsku, gdzie odbyły się debaty i panele tematyczne.

Katolicka Nauka Społeczna, będąca myślą przewodnią kongresu, oznacza zbiór głoszonych przez Kościół zasad doktrynalnych, dotyczących tematów o znaczeniu społecznym. Wśród kwestii społecznych podejmowanych przez papieży Leona XII, Pisa XI, Piusa XII, Jana XXIII i Pawła VI bardzo ważna są: godność człowieka oraz natura i cel podejmowanej przez niego pracy. W tym dyskursie nasz święty rodak, Jan Paweł II, wskazał ogromną wagę solidarności oraz miłości społecznej. – powiedział br. Mateusz Magiera, z rzecznik prasowy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej.

W debacie inaugurującej IV Kongres św. Ojca Pio pt. „Na nic się zda nasza wiara, jeśli nie będzie jej odpowiadać działanie”, udział wzięli: ks. prałat Andrzej Kuflikowski – Proboszcz w parafii pw. Św. Ojca Pio w Warszawie; ks. dr Adam Jeszka – Kapelan Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba w Archidiecezji Gdańskiej; Jacek Barzowski – Menadżer; Mariusz Książek – Dyrektor Generalny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz Jolanta Piec z Grupy Modlitwy Ojca Pio z Koszalina. Dyskutanci zwracali uwagę w czasie swoich wystąpień, że wiara jest nieodłącznie związana z działaniem, a działanie oznacza kontynuowanie dzieła stwórczego samego Boga. Działanie powinno być jednak oparte na wartościach i szacunku dla świata stworzonego, a siłą napędową działania chrześcijańskiego jest modlitwa. Podczas debaty wielokrotnie podkreślano szeroką działalność społeczną św. Ojca Pio, która objawiała się m.in. poprzez utworzenie Domu Ulgi w Cierpieniu.

W drugiej z debat pt. „Połóż nacisk na chrześcijańską sprawiedliwość i dobroć, buduj na ich fundamencie” uczestniczyli: Michał Drozdek – socjolog zarządzania, filozof społeczny, Prezes Zarządu Fundacji SPES, Marek Lewandowski – Rzecznik Prasowy NSZZ Solidarność, Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Jolanta Nikiel z Grupy Modlitwy Ojca Pio z Ełku. W trakcie dyskusji rozprawiano nad słowami św. Ojca Pio, które umieszczono w tytule tej debaty. Rzecznik “S”, Marek Lewandowski, zaznaczył, że Ojciec Pio zawsze mówił, aby niczego nie odkładać, wyzbyć się swojego lenistwa i w każdej sytuacji się modlić. Z kolei mówiąc z perspektywy związkowca zwrócił uwagę na konieczność wzajemnej troski, jaką powinni okazywać sobie pracownicy i pracodawcy. Uczestnicy debaty rozmawiali również na temat sprawiedliwości, a także relacji pomiędzy miłosierdziem a sprawiedliwością. Wskazywano, że tam gdzie jest miłosierdzie, tam jest i sprawiedliwość.

W ostatniej z debat  pt. „Nie można myśleć o lataniu, trwając w bezczynności” uczestniczyliks. dr Jarosław Grabowski – Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”; br. Roman Rusek – Krajowy Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio; Katarzyna Duchlińska – Dyrektor Przedszkola Fregata-Ujeścisko; Arkadiusz Duchliński – Członek Zarządu Stowarzyszenia SKWER (organu prowadzącego Przedszkola i Szkoły Fregata) oraz Sebastian Jestadt z Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT. Dyskutanci zaznaczali, że człowiek musi działać na rzecz dobra wspólnego i nie czekać na działnie innych, tylko brać sprawy w swoje ręce. Wiara zawsze wymaga działania, a bezczynność jest pokusą, która pcha człowieka do grzechu. Br. Roman Rusek podkreślił, że Ojciec Pio “pokazał swoim zachowaniem, że nie można żyć tylko żyć dla siebie. On był cały dla ludzi”.

Ostatnim punktem IV Kongresu św. Ojca Pio była Msza Święta, która odbyła się w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

Warto wspomnieć, że IV Kongres św. Ojca Pio w Gdańsku objęty był patronatem honorowym Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC – Metropolity Gdańskiego. Natomiast Partnerem Strategicznym była Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęli: Tygodnik Katolicki NIEDZIELA oraz strona internetowa kapucyni.pl.

Fot. R. Jocher

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska