Jubileusz 80-lecia Prowincji

Komunikat Ministra Prowincjalnego, brata Tomasza Żaka,
z okazji jubileuszu 80-lecia Prowincji

Drodzy Bracia i Siostry,

jako Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, pragniemy podzielić się z Wami wielką radością jubileuszu 80 lat istnienia naszej Prowincji.

30 maja 1939 roku brat Donat z Welle – Minister Generalny Zakonu – podniósł Komisariat Krakowski Kapucynów do rangi Prowincji. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu wybuchła wojna. Nasi bracia znaleźli się wśród ofiar i prześladowań dokonywanych przez oba systemy totalitarne – hitlerowski i stalinowski. Podczas najtrudniejszego czasu okupacji nie ustawali w doraźnej pomocy ofiarom konfliktu oraz byli gorliwymi krzewicielami wiary i żarliwego patriotyzmu.

Po zakończeniu wojny i ustaleniu nowych granic Polski nasza Prowincja została pozbawiona większości klasztorów. Bracia udali się zatem na ziemie zachodnie i północne, gdzie w bardzo trudnych warunkach tworzyli zręby struktur kościelnych.  Nasze obecności na tych terenach są świadectwem wysiłku i zaangażowania duszpasterskiego kapucynów w pierwszych latach po wojnie oraz licznych zmagań z zakusami totalitarnego państwa.

Gdy Polska odzyskała pełnię wolności w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, bracia poświęcili wiele sił dla rozwoju personalnego i podejmowania nowych wyzwań na płaszczyźnie formacyjnej, pastoralnej i misyjnej. Dziś jesteśmy obecni nie tylko w Polsce, ale również na Litwie, Ukrainie, w Rosji, Austrii, Irlandii, Bułgarii, we Włoszech, w Republice Środkowoafrykańskiej, Czadzie, Algierii, Kanadzie i USA.

Od 80 lat staramy się być blisko Was, towarzyszyć Wam w Waszej codzienności i być dla Was oparciem i pomocą w drodze do Boga. Dlatego dzisiaj pragniemy zaprosić właśnie Was do wspólnego dziękczynienia i uwielbienia dobrego Boga za 80 lat dobra, które czynił w naszej Prowincji oraz przez naszą Prowincję. Pragniemy z tym samym przekonaniem, przepraszać za krzywdy i przewinienia, których się dopuściliśmy. Niech Pan zwróci ku nam swoje miłosierne Oblicze, i nawet ze zła, niech dobro wyprowadza.

Prosimy Was o modlitwę, a ze swojej strony obiecujemy, że nie będziemy szczędzić sił w służbie Boga, Kościoła i ludzi.

Z wyrazami braterskiej więzi, modlitwą i błogosławieństwem.

Br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny

Kraków, 24 maja 2019 r.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska