Jubileuszowe dziękczynienie Sióstr Kapucynek

 

Dziś ważny dzień dla naszej wspólnoty. Dziękujemy Bogu i ludziom za dar istnienia i rozwoju naszej wspólnoty, która powstała dokładnie 30 lat temu. 8 maja 1989 roku trzy siostry: s. Maksymiliana, s. Teresa i s. Anna przyjechały z Przasnysza do Krakowa. Tu zamieszkały w małym domku należącym do naszego „Wujka”, nieżyjącego już pana Władysława Łąki. Jedynie dzięki wielkiemu wysiłkowi pierwszych sióstr oraz dzięki pomocy braci kapucynów i licznych dobroczyńców, mógł powstać klasztor, a wspólnota rozwijać się i wzrastać w liczbę.

Z historią naszego domu można zapoznać się klikając TUTAJ.

Do dzisiejszego świętowania przygotowywałyśmy się już od dłuższego czasu, zarówno organizacyjnie jak i duchowo. W ostatnich dniach modliłyśmy się nowenną, ułożoną przez jedną z sióstr, w której dziękowałyśmy za wszelkie dobro wyświadczone nam przez Miłosiernego Ojca, który posłużył się wieloma życzliwymi nam osobami.

Uroczystej Eucharystii dziękczynnej przewodniczył br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny, który wygłosił również homilię. Obecni byli również inni bracia, wśród których nie zabrakło naszych kapelanów i spowiedników. Zaproszeni zostali również dobroczyńcy i sąsiedzi oraz ks. Wiesław Czubernat, proboszcz tutejszej parafii. Nie zabrakło także sióstr pallotynek oraz michalitek. Po Mszy świętej był czas wspólnego świętowania przy kawie i herbacie. Nie zabrakło urodzinowego tortu, słów wdzięczności oraz pięknych wspomnień, związanych z powstaniem i pierwszymi latami istnienia naszej wspólnoty.

Nie sposób wymienić wszystkich, którzy, zarówno duchowo jak i materialnie, przyczynili się do utworzenia naszej fundacji i jej trwania aż do dziś. Są wśród nich wspomniani bracia kapucyni oraz inni kapłani, jak również życzliwe nam siostry zakonne kilku zgromadzeń. Na wdzięczność zasługują niezliczone osoby świeckie z Polski i z zagranicy, które pomagały na różne sposoby w budowie klasztoru oraz w jego funkcjonowaniu.

Dziękujemy również Bogu za tych, którzy dzisiaj nas wspierają duchowo, materialnie, czy poprzez swoją konkretną pracę i służbę. Spojrzenie na naszą historię oraz teraźniejszość przekonuje nas o dobroci i trosce Ojca Niebieskiego o naszą wspólnotę. Doświadczamy jej nieustannie i na różne sposoby już od 30 lat.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Artykuł i zdjęcia za: kapucynki.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska