Kadzidło – Twój dar dla Ubogich

Każdy może poczuć się dziś jak Kacper, Melchior i Baltazar oraz złożyć ofiarę Jezusowi ukrytemu w najuboższych.

 

O akcji

Zestawy kadzidlane Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio powstają dzięki zaangażowaniu osób bez domu, które zajmują się ich wytwarzaniem. Pomagają im w tym nasi wolontariusze. Nie bez przyczyny nasze zestawy opatrzone są hasłem „Kadzidło – Twój dar dla Ubogich”.

Zestawy kadzidlane trafiają do parafii i wspólnot zaś dobrowolne ofiary wiernych, pozyskane z ich rozpowszechniania przeznaczone są na poprawę warunków życia osób bez domu – podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Co zawiera zestaw kadzidlany?

W skład zestawu kadzidlanego wchodzi pudełeczko, a w nim: kadzidło ziołowe, kreda, węgielek, instrukcja obsługi oraz kieszonkowy kalendarz.

Zamów kadzidła i odmień na lepsze historie osób bez domu!

Ofiary za kadzidła przeznaczone są na doraźne i specjalistyczne wsparcie ponad 2000 osób bez domu – podopiecznych krakowskiego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Ta kapucyńska organizacja już od 14 lat odmienia na lepsze historie najuboższych.

DO AKCJI ZAPRASZAMY PARAFIE, SZKOŁY I WSPÓLNOTY Z CAŁEJ POLSKI. Jak zorganizować akcję kadzidlaną?

1. By zamówić zestawy kadzidlane, należy wypełnić formularz zamówienia.

2. Kadzidła najlepiej rozprowadzać za dobrowolną ofiarą przed oraz w dniu Uroczystości Objawienia Pańskiego.

3. Ofiary za kadzidełka prosimy przesłać po 6 stycznia na konto bankowe znajdujące się na dołączonym do zamówienia formularzu przelewu.

W jaki sposób przekażemy zestawy kadzidlane? Kadzidła wysyłamy pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Kadzidła można również odebrać osobiście w siedzibie Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk4 w Krakowie (od 8:00 do 17:00). Zestawy zapakowane są w zestaw zbiorczy, do którego dołączamy dwie puszki do kwestowania, plakat informacyjny oraz formularz przelewu.

Kto jest organizatorem tej wyjątkowej akcji?

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest miejscem spotkania tych, którzy utracili swój dom oraz tych, którzy towarzyszą im w drodze do nowego domu. Z inspiracji świadectwem Ojca Pio bracia kapucyni oraz pracownicy świeccy, wolontariusze i darczyńcy działają wspólnie, by dać osobom bez domu fachową pomoc, nadzieję na lepsze jutro i żywe świadectwo wiary.

Organizacja prowadzi dwa Centra Pomocy, w których udziela fachowego i wszechstronnego wsparcia około 2 tys. osobom bezdomnym. Osoby bez domu otrzymują tu pomoc doraźną (ciepły posiłek, możliwość wykonania czynności higienicznych oraz skorzystania z pralni i garderoby) oraz specjalistyczną (praca socjalna, pomoc medyczna, doradztwo zawodowe, pomoc psychiatryczna i psychologiczna oraz wsparcie duchowe).

Dzieło prowadzi również 7 mieszkań, w których osoby i rodziny bezdomne przygotowywane są do samodzielnego zamieszkania w nowych domach.

Organizacja angażuje się również w liczne akcje społeczne, mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem bezdomności. Więcej…

Artykuł i zdjęcia za: dzielopomocy.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska