Kapituła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

 

3 lipca 2021 roku w krakowskim klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 odbyła się kapituła sprawozdawczo-wyborcza Regionu krakowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Kapitule przewodniczył br. Antoni Urban – zastępca przełożonej generalnej Rady Narodowej FZŚ w Polsce. W wydarzeniu tym uczestniczyło: 60. braci i sióstr FZŚ, delegatów na kapitułę oraz br. Tadeusz Bargiel OFMCap – asystent narodowy FZŚ, br. Wojciech Hołuj OFM – asystent regionalny, br. Tomasz Żak OFMCap – asystent regionalny i prowincjalny. br. Robert Miller OFMCap – asystent prowincjalny i br. Łukasz Stec OFMCap – asystent lokalny.

Po uroczystej Mszy świętej nastąpiła sesja sprawozdawcza kapituły. Po dyskusji nad przedstawionymi dokumentami kapituła udzieliła absolutorium ustępującej Radzie i przystąpiono do wyborów nowej przełożonej i Rady.

W skład nowej Rady weszli:
s. Małgorzata Tomczak – przełożona;
s. Agnieszka Wolan – zastępca przełożonej;
s. Halina Wideł
s. Teresa Romejko
s. Krystyna Biernat
br. Paweł Jezioro
s. Jolanta Ulman
s. Urszula Podlecka

Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, które dokonało się przez posługę dotychczasowej przełożonej s. Jadwigi Wojas i jej rady. Niech Pan błogosławi nowym przełożonym i radzie oraz całemu Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich.

Region Krakowski FZŚ istnieje od kapituły w dniu 26 września 1993 roku. Aktualnie liczy 34 Wspólnoty Miejscowe położone na terenie Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Tarnowskiej i Kieleckiej oraz częściowo Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Sosnowieckiej. Na koniec roku 2020 Wspólnota Regionalna liczyła 593 profesów wieczystych, 24 profesów czasowych, 24 nowicjuszy i 9 kandydatów, a więc w sumie 641 członków. Warto zauważyć, że w ostatnim trzechleciu profesję wieczystą złożyło 60 osób.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska