Kapituła Kustodii Białorusi

Bracia na Białorusi wybrali nowego Kustosza. Został nim brat Aleh Shenda OFMCap, który pełnił już tę funkcję w latach 2015-2021. Wybrano także Radę Kustodii. Nowością jest jej skład. Minister prowincjalny po zasięgnięciu opinii braci i za zgodą Rady prowincjalnej powiększył grono radnych z dwóch do czterech. Decyzja weszła w życie podczas obecnej Kapituły i do posługi zostali powołani bracia: Ihar Kolzun, Aleh Vaitsiakhovich , Ivan Sadouski i Wojciech Wróblewski.
IV Kapituła zwyczajna obradowała w Mińsku, w dniach 19-21 lutego, w nowo wybudowanym  klasztorze i kościele św. Franciszka z Asyżu. Formalnie leży on w wiosce Kopisczcze, ale jest to jedna z najmłodszych i najnowocześniejszych dzielnic stolicy, na północno-wschodnich peryferiach. Kapitule przewodniczył Wikariusz prowincjalny, br. Tomasz Wroński. Bracia zastanawiali się m.in. nad priorytetami na najbliższe trzechlecie, zapoznali się z projektem Statutów Kustodii i szukali rozwiązań na osiągnięcie samodzielności ekonomicznej. Dyskusje zaowocowały także powołaniem do istnienia Rady formacji, do której grona Kapituła wybrała dwóch członków, a pozostałych dwóch zostawiając wyborowi Rady Kustodii. Zdecydowano także o przeprowadzeniu Kapituły nadzwyczajnej poświęconej sprawom formacji permanentnej.
Dziś bracia Kustodii są obecni w sześciu miejscach na Białorusi i trzech poza jej granicami, w Rosji, Litwie oraz we Włoszech. W sumie Kustodia Białorusi liczy 30 braci i jest największą wspólnotą zakonną w kraju.
Składanie przysięgi

Od lewej: Ivan Sadouski, Ihar Kolzun, Aleh Shenda, Aleh Vaitsiahovich, Wojciech Wróblewski

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska