Kapituła Kustodii Ukrainy i Rosji

Kustodia jest częścią Zakonu, w której bracia, posłani do posługi Kościołom i ich pasterzom w dziele ewangelizacji, stopniowo rozwijają obecność życia konsekrowanego poprzez dążenie do implantatio Ordinis. Jest ona zarządzana przez kustosza, który ma władzę zwyczajną zastępczą.

Do kustosza, po uzyskaniu zgody ministra prowincjalnego, należy zapowiedzenie i zwołanie kapituły kustodii, na której głos czynny mają wszyscy bracia profesi wieczyści, a także minister prowincjalny, jeśli jej przewodniczy.

Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (118.7, 136,3)

 

29 kwietnia 2019 roku w Starokonstanynowie (Ukraina) rozpoczęła się kapituła Kustodii Ukrainy i Rosji. Kapitule przewodniczy br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. Funkcję ojca duchownego spotkania pełni br. Tomasz Protasiewicz – Wikariusz Prowincjalny. Na kapitule gości również br. Piotr Stasiński – Radny Generalny.

Módlmy się za braci zgromadzonych w Starokonstantynowie, aby Duch Święty obdarzył ich potrzebnymi łaskami.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska