Kapituła Namiotów WF Tau

 

W dniach 13-15 września 2019 roku w ośrodku „Sercówka” w Wierzchach k/Koluszek odbyła się Kapituła Namiotów Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. Z zaproszenia skorzystało 20 członków ze wszystkich wspólnot lokalnych. Zebrani uczestnicy pochylili się nad aktualnymi sprawami Wspólnoty i podjęli decyzje odnośnie jej dalszego funkcjonowania. Ważnym momentem Kapituły były wybory nowej Rady WF Tau. W jej skład weszli: Adam Tchorek –lider prowincjalny, Bartłomiej Krawczyk i Aleksandra Kapka – pozostali członkowie rady. Nowa Rada złożyła swoje przyrzeczenie na ręce br. Radosława Pasztaleńca OFMCap – Asystenta Prowincjalnego Wspólnoty, który sprawował opiekę duchową podczas Kapituły oraz towarzyszył jej obradom.

Kapituła WF Tau odbywa się co dwa lata, jest okazją do spotkania dla liderów lokalnych, asystentów, animatorów, wybranych delegatów i obserwatorów. Jest to czas wyrażania opinii, decyzji, a przede wszystkim uczenia się wzajemnego słuchania w duchu jedności i braterstwa.

Wspólnota Franciszkańska Tau

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska