Kapituła Sióstr Kapucynek

Dnia 1 listopada 2018 roku, w uroczystość Wszystkich Świętych, miało miejsce historyczne wydarzenie. Było nim przyjęcie Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Krakowie pod jurysdykcję Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. Tego dnia, 1 listopada 2018 roku, Opatka klasztoru, siostra Miriam Kołodziejczyk, podpisała reskrypt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, przez co formalnie dokonało się przyjęcie Sióstr pod jurysdykcję naszej Prowincji. To wydarzenie poprzedziła uroczysta Msza Święta, w której wzięło udział kilkunastu braci i wspólnota sióstr, pod przewodnictwem Ministra Prowincjalnego, brata Tomasza Żaka.

Warto przypomnieć, że dla utworzenia nowej fundacji Mniszek Klarysek Kapucynek pierwsze siostry z Przasnysza przybyły do Krakowa 8 maja 1989 roku. 10 lat później, 13 lutego 1999 roku, został erygowany ich autonomiczny klasztor, czego dokonał ordynariusz archidiecezji krakowskiej obejmując nad nim nadzór, a w 2018 roku przeszedł on pod jurysdykcję naszej Prowincji.

Św. Franciszek napisał do św. Klary i Jej Sióstr: „pragnę i przyrzekam osobiście i przez moich braci otaczać was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem“ (RegKl 6,3). „Pomni na obietnicę świętego Franciszka wobec Klary i ubogich sióstr ze świętego Damiana, – odpowiadają kapucyńskie Konstytucje – powinniśmy zawsze otaczać staranną opieką i szczególną troską nasze siostry z Drugiego Zakonu, które w życiu kontemplacyjnym każdego dnia składają ofiarę pochwalną, poszukują w samotności i milczeniu zjednoczenia z Bogiem, a swą ukrytą płodnością apostolską przyczyniają się do rozwoju Kościoła (Konst. Kap 101,3).

Dnia 22 lutego 2020 roku Kapituła Mniszek Klarysek Kapucynek w Krakowie, której przewodniczył br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej, dokonała wyboru Opatki, Wikarii i Radnej:

S. Miriam Kołodziejczyk – Opatka (druga kadencja)
S. Monika Szczepanik – Wikaria, I Radna
S. Małgorzata Kalisztan – II Radna

Naszym Siostrom życzymy wrażliwości i gorliwości w trwaniu przy Miłosiernym Panu oraz w komunii i jedności ze sobą i z nami. Cieszymy się bardzo naszymi siostrami i dziękujemy za ich bliskość i duchowe towarzyszenie. Bogu niech będą dzięki!

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska