Kapituła WF Tau

W dniach 15-17 września 2023 roku w Olsztynie k. Częstochowy miała miejsce Kapituła Wspólnoty Franciszkańskiej Tau (WF Tau). W wydarzeniu tym uczestniczyły 24 osoby. Zebrani uczestnicy pochylili się nad aktualnymi sprawami Wspólnoty i podjęli decyzje odnośnie do jej dalszego funkcjonowania. Ważnym momentem Kapituły były wybory nowej Rady WF Tau. W jej skład weszli: Łukasz Kosacki (WF Tau Kielce) – lider (potwierdzony), Krzysztof Wrobel (WF Tau Dąbrowa Górnicza) – zastępca lidera, radny oraz Paulina Krawczyk (WF Tau Wrocław) – zastępca lidera, radna.
 
Przyrzeczenia nowej Rady przyjął br. Tomasz Żak OFMCap, Asystent Prowincjalny Wspólnoty, który sprawował opiekę duchową podczas Kapituły oraz towarzyszył jej obradom.

Kapituła WF Tau odbywa się co dwa lata, jest okazją do spotkania dla liderów lokalnych, asystentów, animatorów, wybranych delegatów i obserwatorów. Jest to czas wyrażania opinii, decyzji, a przede wszystkim uczenia się słuchania Duca Świętego i siebie nawzajem w duchu jedności i braterstwa.

Wspólnota Franciszkańska Tau
 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska