Kapituła WF Tau

 

W dniach 17-19 września 2021 roku w Olsztynie k. Częstochowy miała miejsce Kapituła Wspólnoty Franciszkańskiej Tau (WF Tau). W wydarzeniu tym uczestniczyło 21 osób. Zebrani uczestnicy pochylili się nad aktualnymi sprawami Wspólnoty i podjęli decyzje odnośnie do jej dalszego funkcjonowania. Ważnym momentem Kapituły były wybory nowej Rady WF Tau. W jej skład weszli: Łukasz Kosacki (Kielce) – lider, Adam Tchorek (Piła) – dotychczasowy lider, pierwszy radny i jednocześnie zastępca lidera i Gertruda Kutryn (Stalowa Wola) – drugi radny.

Przyrzeczenia nowej Rady przyjął br. Tomasz Żak, Asystent Prowincjalny Wspólnoty, który sprawował opiekę duchową podczas Kapituły oraz towarzyszył jej obradom.

Kapituła WF Tau odbywa się co dwa lata, jest okazją do spotkania dla liderów lokalnych, asystentów, animatorów, wybranych delegatów i obserwatorów. Jest to czas wyrażania opinii, decyzji, a przede wszystkim uczenia się wzajemnego słuchania w duchu jedności i braterstwa.

Wspólnota Franciszkańska Tau

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska