Komisja Solidarności Ekonomicznej

W dniach 18–23 października 2021 Międzynarodowa Komisja Solidarności miała swoje coroczne spotkanie w Kurii Generalnej [Rzym], aby rozpatrzyć liczne wnioski złożone w tym roku o finansowanie z naszych okręgów: z Afryki, Azji, Europy Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej / Karaibów. Ogółem przeanalizowano dziewięćdziesiąt jeden wniosków i dla każdego z nich Komisja wydała opinię dla Ministra Generalnego i jego Rady w sprawie kwestii technicznych i możliwości finansowania.

Spotkanie odbyło się częściowo przy obecności braci, częściowo zaś online. Zeszłego roku, ze względu na pandemię nie było możliwości by uczestniczy spotkali się osobiście w Rzymie, więc miało miejsce jedynie spotkanie online. Teraz natomiast 4 braci przybyło osobiście na spotkanie, tj. bracia: James, Louis, Anton, i Justino, natomiast trzech braci: Mario, Nitin i Benyamin, nie mogąc przybyć osobiście uczestniczyli w spotkaniu online.

Komisja Solidarności składa się z siedmiu braci z całego świata, każdy o szczególnym doświadczeniu w pracy z projektami lub o szczególnej formacji w takich dziedzinach jak księgowość, marketing, administracja i praca socjalna. Obecni członkowie to: br. James Boner (PR Wielka Brytania), br. Louis Cinq-Mars (PR Wschodnia Kanada), br. Mario Dias (PR Tanzania), br. Nitin D’Souza (PR Maharashtra, Indie), br. Anton Podgornyi (K Ukraina), br. Benyamin Purba (PR Medan, Indonezja) i br. Justino Sánchez Durán (K Meksyk-Teksas). W spotkaniu uczestniczyli także bracia z Biura Solidarności: br. James Donegan (PR Nowy Jork-Nowa Anglia), br. Aklilu Petros (PR Etiopia) i br. Suresh Majhi (PR św. Fidelisa, Indie).

W przeszłości praca ta była wykonywana przez dwie grupy, które spotkały się jedna po drugiej: kierowników projektu (Project Managers), którzy analizowali wnioski o finansowanie i przedstawiali propozycje dalszego postępowania; oraz Komisję Solidarności, która otrzymywała propozycje od Project Managers i wydawała ostateczne sugestie Ministrowi Generalnemu i jego Radzie. Pod koniec ostatniego sześciolecia uznano, że struktura ta ewoluowała w taki sposób, że niepotrzebnie powielano pracę, a zatem obie te komisje zostały połączone w jedną nową, nadając jej nazwę Komisji Solidarności.

Wnioski badane przez Komisję Solidarności dzielą się na trzy główne kategorie: a) wsparcie dla misjonarzy, b) dotacje na formację początkową i c) projekty. Dodatki misyjne służą utrzymaniu nowych misji, gdy bracia zaczynają ustanawiać obecność kapucynów na nowym terytorium. Dotacje na formację początkową służą wsparciu tych okręgów, które jeszcze nie są w stanie samodzielnie utrzymać własnej formacji początkowej. Projekty są zasadniczo związane z rozwojem podstawowej infrastruktury Zakonu w naszych nowych i rosnących okręgach.

Każdy członek Komisji Solidarności wnosi swoją szczególną wiedzę, z wcześniejszych studiów, z doświadczenia zawodowego i zrozumienia potrzeb Zakonu w swoim regionie, w badanie i ocenę wniosków o pomoc finansową. Jednocześnie jednak wszyscy członkowie Komisji Solidarności badają wszystkie wnioski, niezależnie od ich miejsca pochodzenia. W niektórych przypadkach brat z jednego regionu może przejąć inicjatywę w badaniu wniosku pochodzącego z innego, szczególnie w takich przypadkach, w których wiele wniosków pochodzi z tego samego regionu, lub wprost dla uniknięcia przeprowadzenia głównej analizy wniosku projektowego przez brata z tego samego okręgu. Tak więc praca jest wykonywana w sposób zarówno obiektywny, jak i oparty na współpracy, w celu przekazania do rozpatrzenia Ministrowi Generalnemu i jego Radzie zestawu rekomendacji i spostrzeżeń, możliwie jak najbardziej solidnych.

Dziękujemy Bogu za dyspozycyjność tych braci w tę służbę Zakonowi i modlimy się o dobre owoce naszej działalności misyjnej na całym świecie.

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska