Komisja śródziemnomorska

Komisja śródziemnomorska, utworzona w grudniu ubiegłego roku, kontynuuje prace również w obecnej sytuacji. „Oddaleni, choć sobie bliscy” to hasło modne w tym okresie przymusowej kwarantanny ze względu na nałożone przepisy o społecznym lockdown. Dlatego również członkowie Komisji, choć oddaleni od siebie, będąc jednak blisko z entuzjazmem kontynuują prace w duchu służby i braterstwa. Poprzez wideokonferencje komunikują się na bieżąco i za zgodą Ministra Generalnego postanowili przełożyć Śródziemnomorskią Kapitułę Namiotów zaplanowaną na dni od 6 do 9 października 2020 r. Obecnie nie można jeszcze ustalić kolejnego terminu ani zaproponować jakikolwiek wytycznych. Trwająca niestabilna sytuacja nie powoduje jednak spowolnienia pracy. Zostało przygotowane już Instrumentum laboris, które otrzymali ministrowie prowincji, kustosze i delegaci zainteresowanych okręgów. Dokument ten powinien również w późniejszym czasie dotrzeć do poszczególnych wspólnot, aby bracia mogli rozpocząć osobistą i wspólną refleksję.

Za kilka dni Komisja spotka się ponownie w sposób wirtualny, aby określić dalsze kroki i doprecyzować kwestie szczegółowe, które zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym okręgom, dla kontynuowania wspólnej pracy. W międzyczasie można śledzić postęp przygotowań na stronie Facebooka (Capitolo delle Stuoie del Mediterraneo) i na Instagramie (capitolo_mediterraneo).

Również w tym kontekście, 23 lutego brat Pio Murat, Radny Generalnym i brat Onofrio Farinola, Sekretarz Komisji, wzięli udział w celebracji eucharystycznej, której przewodniczył w Bari papież Franciszek, na zakończenie spotkania Konferencji Episkopatów obszarów śródziemnomorskich (19–23.02.2020). Spotkanie to odbyło się pod hasłem: „Okręg śródziemnomorski granicą pokoju”. Był to intensywny moment modlitwy i słuchania słowa Bożego głoszonego przez Ojca Świętego, ale przede wszystkim spotkania i braterstwa. Minister prowincji Bari i niektórzy bracia z tamtejszej wspólnoty studenckiej brali również udział w uroczystym momencie, doceniając znaczenie Morza Śródziemnego jako miejsca niezbędnego dla nowego impulsu duszpasterskiego i misyjnego dla Kościoła dzisiaj, a także dla nas, braci kapucynów.

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska