Konferencja na Uniwersytecie Durham

 

W listopadzie odbyła się międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie Durham na północy Anglii z okazji 800. rocznicy spotkania św. Franciszka z sułtanem. W konferencji „Dziedzictwo franciszkańskie: od XIII wieku do XXI wieku” wzięło udział prawie 200 uczestników z całego świata. Gospodarzem tego wydarzenia z inicjatywy br. Jamesa Bonera OFMCap, Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych Kapucynów Wielkiej Brytanii było Centrum Studiów Katolickich na Uniwersytecie Durham. W konferencji akademickiej wzięli udział franciszkanie: bracia i siostry wywodzący się zarówno z tradycji katolickiej, jak i anglikańskiej; także świeccy z różnych wyznań chrześcijańskich i wyznania muzułmańskiego. Wszyscy oni zgromadzili się, aby usłyszeć z ust różnych mówców o znaczeniu dziedzictwa franciszkańskiego w świetle obchodów tej historycznej rocznicy. Wśród prelegentów znalazły się takie znakomitości jak: prof. Richard Cross, s. Ilia Delio OSF, prof. Mary Heimann, prof. John McCafferty, br. William Short OFM, prof. Mona Siddiqui, prof. John V. Tolan, kardynał Michael Fitzgerald, dr Kristen Suenens, br. Jason Wells OFM oraz wielu innych. Godna uwagi była ponadto obecność Braci Mniejszych Kapucynów z różnych okręgów na całym świecie, która ukazała ciągłe pragnienie braci, aby poważnie zaangażować się w życie dzisiejszego świat dzięki bogatym zasobom duchowym zawartym w naszym dziedzictwie. Obecni byli kapucyni z Anglii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Australii. Bracia Kapucyni, którzy przybyli z różnych okręgów, również zaprezentowali podczas sympozjum swoje wykłady. Byli to: br. Ed Foley, br. John Celichowski z Prowincji św. Józefa w Stanach Zjednoczonych oraz br. Thomas Piolata i br. Benjamin Johnson z naszego Międzynarodowego Kolegium w Rzymie.

Duch św. Franciszka i jego dziedzictwo dla Kościoła były mocno odczuwalne wśród uczestników. Współczesne znaczenie dalszego angażowania się w tę duchową i teologiczną tradycję zostało szczególnie uwypuklone przez pragnienie, aby Uniwersytet Durham, z własnym wielkim dziedzictwem akademickim, stał się gospodarzem rocznicy niezwykłego wydarzenia spotkania św. Franciszka z sułtanem.

br. Thomas Piolata i br. Benjamin Johnson

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska