KOSA czyli…

KOSA to skrót od nazwy Kapucyńskiej Oazowej Szkoły Animatora, która jest jest cyklicznym formacyjnym spotkaniem Ruchu Światło-Życie Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

W dniach 22-24 marca odbyła się w Serpelicach jej kolejna sesja, którą poprowadzili o. Piotr Krawczyk ze wspólnoty w Lublinie oraz o. Paweł Działa ze wspólny w Lubartowie. Temat tej edycji Szkoły brzmiał „Bracia”. Mówiliśmy o dziele jakim jest Ruch Światło – Życie założony przez ks. Franciszka Blachnickiego. Poruszyliśmy również tegoroczny temat roku oazowego, czyli „Wolni i wyzwalający” oraz co on dla nas oznacza.

Poznaliśmy lepiej historię, a także wspólnie przedyskutowaliśmy problemy istniejące w naszych lokalnych wspólnotach i zaproponowaliśmy ich rozwiązanie. Wyjeżdżając w niedzielę po obiedzie byliśmy pełni pozytywnej energii i gotowi do działania w naszych miejscowościach.

[rl_gallery id="2623"]

tekst i fot. Aleksandra Bartosik

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska