Kronika Roku bł. Honorata

„Stulecie śmierci bł. Honorata przypadło 16 grudnia 2016 r. Wokół tej rocznicy było wiele okazji, aby dziękować Bogu za Błogosławionego, modlić się za jego przyczyną, poznając go jako patrona odkrywania drogi życiowej (dobry patron dla niezdecydowanych i szukających) i poznawać jego historię, aby stał się nam bliższy, a my bliżsi Bogu” ( z wprowadzenia do „Kroniki…”).

Wydarzenia Roku Dziękczynienia za życie i dzieła bł. Honorata były poprzedzone Wielką Nowenną, która przez dziewięć lat przygotowywała nas do rocznicowych obchodów. Rok Honorata rozpoczął się 13 października 2016 r., a zakończył 16 grudnia 2017 r. W tym czasie mieliśmy okazję do wzięcia udziału w wielu spotkaniach i wydarzeniach. Ich osnową była „peregrynacja relikwii bł. Honorata. Duży relikwiarz z ołtarza w Sanktuarium w Nowym Mieście nad Pilicą wiele razy wyruszał w podróż po klasztorach kapucyńskich w Polsce, aby znów dać świadectwo i przypomnieć nam o wierności, wytrwałości, niezłomności, umiłowaniu Boga i naszej Ojczyzny i innych cnotach, który mają wspólny cel: nasze uświątobliwienie, jak to określił Błogosławiony. Pielgrzymki, koncerty, wystawy, spotkania modlitewne i naukowe to program Roku Dziękczynienia i równocześnie Roku bł. Honorata, gdyż Sejm RP ogłosił go Patronem roku 2017.”

Zapisem tych wydarzeń jest wydana właśnie Kronika Roku błogosławionego Honorata. Jest to album z wieloma zdjęciami i tekstami, które opowiadają o tych wydarzeniach. Autorów tekstów i zdjęć jest wielu, a przygotowaniem szaty graficznej, zdjęć, składu zajęli się: Piotr Jaworek i firma Foto Liner S.C. oraz br. Grzegorz Filipiuk, dyrektor archiwum i biblioteki Warszawskiej Prowincji Kapucynów. W korekcie pomogła pani Agnieszka Małecka z redakcji płockiego „Gościa Niedzielnego”. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego albumu.

Kronikę można zamawiać pod nr. tel. 507 103 671 lub adresem mailowym gfilipiuk@tlen.pl

br. Grzegorz Filipiuk OFMCap

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska