Kurs Alpha dla osób bez domu

Każdemu poznaniu muszą towarzyszyć pytania. Czasem nie jesteśmy nawet świadomi jak często je zadajemy – pytamy o drogę, czas i wiele innych spraw dotyczących naszej codzienności. Ale szukamy też odpowiedzi na kwestie niecodzienne, na to, co może gołym okiem niewidzialne, ale wyznacza sens naszego życia. Pytamy o wiarę, bo poznanie to najkrótsza droga do Boga.

Pytania o wiarę pojawiają się w życiu każdego człowieka, niezależnie od miejsca w którym się znajduje. Specjalnie z myślą o naszych podopiecznych 3 października ruszyła nowa Dziełowa inicjatywa – kurs ALPHA dla osób bez domu. Wszystko po to, aby stworzyć przestrzeń, gdzie osoby bezdomne będą mogły wspólnie szukać odpowiedzi na tematy dotyczące wiary oraz dzielić się swoimi wątpliwościami,  wahaniami i przemyśleniami.

Kurs Alpha to nic innego, jak seria spotkań wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde z nich podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Spotkania pokazują, że chrześcijaństwo to przede wszystkim osobista relacja z Jezusem. Jednocześnie kurs odpowiada na podstawowe pytania dotyczące wiary, modlitwy, umiejętności czytania i zrozumienia Pisma Świętego. Dotyka tematu darów Ducha Świętego oraz Bożego działania w życiu człowieka, a także doświadczenia uzdrowienia w dzisiejszym świecie.

Każde spotkanie Dziełowego kursu Alpha będzie przebiegało podobnie, bo schemat „posiłek, wykład, dyskusja” obowiązuje na każdym takim kursie, niezależnie od tego gdzie jest prowadzony. Osoby bez domu spędza razem czas na 11 popołudniowych spotkaniach i jednym dłuższym, weekendowym. W organizacje spotkań zaangażowali się bracia kapucyni, wolontariusze i pracownicy Dzieła, którzy zajmą się zarówno kwestiami organizacyjnymi, jak i merytorycznymi. Koordynatorem inicjatywy jest br. Grzegorz Marszałkowski, dyrektor Dzieła Pomocy, który podejmując się tego ważnego zadania prosi: – Gdy rozpoczyna się taką akcję ewangelizacyjną to potrzebna jest przede wszystkim modlitwa. Liczę więc na Waszą modlitwę w intencji osób bez domu, aby dzięki uczestnictwu w kursie Alpha mogły poczuć silniej swoją tożsamość Bożego Dziecka, które kocha, ufa swojemu Ojcu, ma z nim budującą relację i nie waha się Go o nic pytać.

Artykuł i zdjęcia za: dzielopomocy.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska