Kurs franciszkański dla misjonarzy

Od 2005 r. Bracia Mniejsi, Bracia Mniejsi Konwentualni oraz Kapucyni wspólnie organizują kursy dla braci misjonarzy w Klasztorze Matki Bożej Narodów w Brukseli, w Belgii. Kurs trwa prawie trzy miesiące i jest powtarzany dwa razy w roku: pierwszy, w języku francuskim, od początku marca do końca maja; drugi zaś, w języku angielskim, od początku września do końca listopada. Każdy zakon wysyła na kurs 4 swoich braci. Wybrani bracia muszą już być misjonarzami lub przygotowywać się do wyjazdu na misję. Zdarzało się w ostatnich latach, że kurs w języku francuskim był odwoływany z powodu braku kandydatów. W tym roku udało nam się zgromadzić wystarczającą liczbę braci, aby rozpocząć program w tym języku. Ponieważ Bracia Konwentualni nie mieli kandydatów, dlatego Bracia Mniejsi znaleźli w ich miejsce dodatkowych dwóch braci. Dlatego tegoroczna wiosenna grupa składa się z 10 braci: 6 Braci Mniejszych oraz 4 Kapucynów. Jeden z uczestników nie dojechał  do Brukseli, ponieważ dzień przed jego wyjazdem region we Włoszech, w którym zamieszkuje został objęty zakazem poruszania się ze względu na stan epidemiczny. Nie zniechęcając się niedogodnościami nasz uczestniczy w szkoleniach przez Internet, mając nadzieję na późniejsze dotarcie do grupy.

W pierwszym tygodniu sekretarze generalni misji towarzyszą uczestnikom, starając się nadać rytm szkoleniowy i formacyjny całemu spotkaniu. Tak na przykład br. Mariosvaldo Florentino, Sekretarz Generalny Biura ds. Misji Kapucynów, przedstawił konferencję pod tytułem: „Zagadnienia misyjne”.

Biorąc pod uwagę sytuację kwestii epidemii w Europie, która z każdym dniem staje się coraz poważniejsza, nie wiemy, czy możliwe będzie przeprowadzenie wszystkich punktów przewidzianych w programie, takich jak: wizyta w Paryżu, Centrali Misyjnej Franciszkanów w Niemczech, czy pielgrzymka do Asyżu w ostatnim tygodniu kursu. Nie wiemy nawet, czy wszyscy prelegenci będą mogli dotrzeć do Brukseli, dlatego niektóre konferencje i spotkania prawdopodobnie będą przeprowadzane przez Internet. Jednak modlimy się do Boga, aby to doświadczenie formacji misyjnej przyniosło owoce naszym braciom.

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska