Lekowe wsparcie

 

Brak domu fizycznego, problemy prawne czy samotność to tylko niektóre przeciwności, z którymi borykają się osoby bez domu. Jednak by w pełni zrozumieć problem bezdomności musimy pamiętać, że najubożsi nie mają również możliwości korzystania z państwowej służby zdrowia, w tym dostępu do specjalistycznych lekarstw.

Potrzeby osób bez domu, związane z ochroną zdrowia są wielkie. Również nasi podopieczni często zmagają się z poważnymi chorobami i dolegliwościami, stąd wymagają stałej opieki i profilaktyki medycznej. Jak wyjść temu naprzeciw?

 

NA CZYM POLEGA PRACA PUNKTU?

Punkt lekowy jest inicjatywą funkcjonującą od początku istnienia organizacji, którego zadaniem jest łamanie barier w dostępie osób znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej do leków oraz innych środków medycznych. Z roku na rok forma udzielanej pomocy coraz bardziej ewaluowała i dziś około 100 osób miesięcznie korzysta ze stałego wsparcia w postaci wykupu niezbędnych lekarstw czy materiałów medycznych. Obecnie praca punktu opiera się na współpracy z dwoma aptekami, w których osoby bez domu mogą wycenić potrzebne leki, a następnie z takim dokumentem wrócić do pracownika socjalnego. – Państwo, którzy się do nas zgłaszają bardzo często są w trudnych momentach swojego życia, bo oprócz braku domu i ciepła, zmagają się również z ciężkimi chorobami. Nie widzą nadziei. Dlatego pomoc, której udzielamy, wraz z okazanym zrozumieniem jest bardzo ważnym elementem na drodze wychodzenia z bezdomności – mówi Beata Pezda-Środoń, koordynatorka punktu lekowego.

 

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Projekt lekowy dedykowany jest osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. Jednak każda osoba, która chce skorzystać z tego rodzaju pomocy, musi spełniać odpowiednie kryteria m.in: posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o objęciu pomocą. W poniedziałki i czwartki w godzinach 9:00 – 12:00 w punkcie konsultacyjnym na ul. Loretańskiej trwa dyżur, w czasie którego pracownik podczas indywidualnego spotkania omawia zakres oraz możliwość pomocy.

 

FORMY WSPARCIA

– W punkcie lekowym można rozróżnić dwa rodzaje udzielanej pomocy: stałą oraz interwencyjną, czyli przyjęcie poza godzinami konsultacji i bez odpowiedniej dokumentacji. Możliwe jest to w przypadkach gdy podopieczny zgłasza się po wyjściu ze szpitala, wymaga stałego zażywania środków zalecanych przez lekarza psychiatrę, czy też kiedy do poradni zgłasza się mama z dzieckiem – podkreśla koordynatorka projektu. Każdemu z Podopiecznych przysługuje stała pula środków, którą może wykorzystać w okresie trzech miesięcy. Jednak Dzieło stara się wyjść naprzeciw potrzebom Podopiecznych, dlatego jeśli osoba objęta pomocą wymaga zakupu dodatkowych lekarstw, wtedy spotyka się z pracownikiem socjalnym, który indywidualnie może wydać zgodę na podniesienie tej kwoty.

Część środków, z których realizowany jest projekt pochodzi ze współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie, która już po raz siódmy wspiera zakup leków oraz środków medycznych przez osoby bez domu. Pozostałą kwotę dofinansowuje Dzieło.

Artykuł i zdjęcia za: dzielopomocy.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska